Growth hacking

Darci-modellen för effektivitet i digitala projekt

Darci-modellen för effektivitet i digitala projekt. Ladda ner en mall helt utan kostnad.

3 min

Darci-modellen för effektivitet i digitala projekt

Digitala projekt som att bygga en helt ny websida eller välja och implementera ett nytt CRM har ofta många externa och interna intressenter. För att projektet trots detta ska kunna gå snabbt framåt krävs det att man inledningsvis definierar vilka som ska tycka till, vilka som ska rådfrågas, vilka som ska arbeta aktivt i projektet - och vilka som bara ska få information då och då. För detta ändamål är Darci-modellen perfekt!

För, visst vill vi alla slippa situationer som dessa?

  • Någon person kommer in sent i projektet och tar ett beslut så man får göra om stora delar. Frustration för de som jobba i projektet, för den som kom in för sent och hela projektplanen sabbas.
  • En viktig intern intressent missas - och man får göra om delar av projektet när detta uppdagas.
  • Du driver ett projekt och tror att någon bara ska få information, men det visar sig sedan att deras input är kritisk för projektet vilket skapar missnöje hos den icke-tillfrågade och påverkar hela tidplanen om det upptäcks för sent.

Darci-modellen för effektivitet i digitala projekt

DARCI står allt för Decision-Maker (Beslutsfattare, Accountable (Ytterst ansvarig), Responsible (Ansvarig för en del, )Consulted (KonsulteradI) och Informed (informerad)

Om man innan projektet startar använder Darci-mallen flör att skriva in namnen på alla som i någon form ska arbeta eller rådfrågas i projektet har ni tagit ett viktigt första steg för ett framgångsrikt, välförankrat projekt.

Nästa steg är att definiera viktiga milstolpar i projektet när exempelvis gruppen Informed ska få veta status i prpjektet.

Vad mer ska man tänka på när det gäller Darci?

Hur många Decision-Makers bör man ha?

Så många som det behövs, men försök att hålla det till ett fåtal för att göra projektet effektivt. Dels ska alla beslutfattare vara pålästa på alla delar av projektet, men behöver även kunna avsätta tid till möten och avstämningar.

Hur många Accountable bör man ha?

Det bör bara finnas en ytterst ansvarig. Om det finns behov av flera - skapa istället delprojekt!

Vilka ska jag kommunicera detta till?

Kommunicera detta brett till hela organsationen innan projektet startar. På så sätt missar ni ingen viktig person som bör vara med och alla vet vem som gör vad,.

Ladda ner en mall för Darci Modellen

Ladda ner en kopia av Darci-mallen i Google Sheets (helt utan kostnad) här. Och vill ha stöd i hur ni arbetar effektivt med hjälp av verktyg som dessa - eller kanske vill ha annat stöd i nästa stora Digitala projekt - kontakta oss gärna!