För att säkerställa att en interrimskonsult har rätt kompetens och erfarenhet finns det flera åtgärder som kan vidtas:

  1. Utvärdering av CV och referenser: Företaget kan noggrant granska interrimskonsultens CV för att bedöma deras utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter, branscherfarenhet och eventuella specialiseringar. Att kontakta referenser från tidigare uppdragsgivare eller arbetsgivare kan ge ytterligare insikt i konsultens kompetens och prestationer.
  2. Intervjuer: Genom att genomföra intervjuer med interrimskonsulten kan företaget bedöma deras färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper. Intervjuerna kan inkludera frågor som rör deras tidigare arbetslivserfarenhet, specifika projekt de har genomfört och hur de hanterar utmaningar inom sitt område.
  3. Konsultens portfölj eller arbetsprover: En interrimskonsult kan tillhandahålla en portfölj av tidigare projekt, resultat eller arbetsprover för att visa upp sin kompetens och arbete. Genom att granska dessa material kan företaget bedöma om konsultens prestationer överensstämmer med företagets behov och förväntningar.
  4. Bedömningstester: I vissa fall kan företaget använda bedömningstester eller kompetenstester för att utvärdera interrimskonsultens tekniska färdigheter, analytisk förmåga eller problemlösningsförmåga. Detta kan ge ytterligare objektiva data för att bedöma deras kompetensnivå.
  5. Referenser och rekommendationer: För att få en bredare bild av interrimskonsultens kompetens och pålitlighet kan företaget begära referenser och rekommendationer från tidigare uppdragsgivare eller kollegor. Detta ger insikt i hur konsulten har presterat tidigare och om de har framstått som pålitliga och professionella.

Genom att noggrant utvärdera interrimskonsultens CV, genomföra intervjuer och undersöka deras arbetsprover och referenser kan företaget få en tydligare bild av deras kompetens och erfarenhet. Det är viktigt att välja en interrimskonsult som matchar företagets behov och som har dokumenterad kompetens inom det specifika området

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

  • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

  • Gör ett strukturerat urval

  • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se