Byråupphandling2023-09-04T11:32:54+02:00
Byråupphandling

Byråupphandling

Jag hjälper er göra en kravbild och brief – sedan stöttar jag er vid upphandlingen och onboardingen av en ny byrå

Increase Brand Awareness

Byråupphandling – en svår men viktig process

Byråupphandling är en process där en organisation eller ett företag söker och väljer en byrå för att hjälpa till med en specifik uppgift eller projekt. Det kan inkludera allt från upphandling av webyrå, digitalbyrå, strategibyrå eller en byrå som är specialister på TikTok.

Genom en byråupphandling kan organisationen säkerställa att de anlitar den mest kompetenta och lämpliga byrån för deras behov.

Processen för byråupphandling börjar vanligtvis med att organisationen definierar sina behov och önskemål för projektet eller uppgiften. Därefter utvecklar de en förfrågan om offert (RFP) som skickas till potentiella byråer. I RFP:en beskrivs detaljerat vad som efterfrågas, inklusive krav på erfarenhet, tidigare referenser, budget och tidsramar.

Byråerna som mottar RFP:en skickar sedan tillbaka en offert där de beskriver hur de kan möta organisationens behov och förväntningar. Därefter genomförs vanligtvis intervjuer och presentationer där organisationen får möjlighet att lära känna de olika byråerna och deras förslag mer ingående.

Efter att organisationen har utvärderat alla offertförslag och presenterade alternativ, beslutar de vilken byrå som de vill anlita. Detta beslut baseras på en rad faktorer, inklusive byråns erfarenhet, kompetens, kreativitet, förmåga att möta budget- och tidsramar samt hur bra deras förslag passar organisationens behov.

Byråupphandling kan vara en tidskrävande process, men det är viktigt att investera den tiden för att hitta den bästa möjliga byrån för organisationens behov. En väl genomförd byråupphandling kan leda till framgångsrika projekt och långvariga samarbeten mellan organisationen och byrån.

Låt oss stötta er i denna process. Vi har handlat upp tjänster i över 20 år och vet vilka fällor man inte vill gå i.

Exempel på upphandlingsunderlag

Ett upphandlingsunderlag för en digitalbyrå bör innehålla följande information:

 1. Bakgrundsinformation: En kort beskrivning av organisationen och varför de behöver en digitalbyrå. Detta kan inkludera tidigare erfarenheter av att arbeta med digitalbyråer eller specifika utmaningar som organisationen står inför som de hoppas att en digitalbyrå kan hjälpa till med.
 2. Uppgifter och krav: En detaljerad beskrivning av de uppgifter och krav som organisationen har för projektet eller uppgiften. Detta kan inkludera specifika mål och målgrupper, tekniska krav, designkrav och önskad funktionalitet.
 3. Budget: En beskrivning av organisationens budget för projektet eller uppgiften och hur mycket de är beredda att investera i en digitalbyrå. Detta kan inkludera både den totala budgeten och hur den ska fördelas mellan olika aspekter av projektet eller uppgiften.
 4. Tidsram: En beskrivning av den tidsram som organisationen har för projektet eller uppgiften och hur det påverkar deras val av digitalbyrå. Detta kan inkludera specifika deadlines eller tidsbegränsningar för olika aspekter av projektet eller uppgiften.
 5. Referenser: En förfrågan om referenser från tidigare kunder eller projekt som den digitala byrån har arbetat med. Detta ger organisationen möjlighet att utvärdera byråns tidigare erfarenheter och förmåga att leverera resultat.
 6. Utvärderingskriterier: En beskrivning av de kriterier som organisationen kommer att använda för att utvärdera de olika digitalbyråerna. Detta kan inkludera faktorer som erfarenhet, kompetens, kreativitet, förmåga att leverera inom budget och tidsramar och hur väl byråns förslag passar organisationens behov.
 7. Offertförfrågan: En beskrivning av vad som förväntas av digitalbyråerna i deras offertförfrågan, inklusive vad som ska ingå och när det ska lämnas in. Detta ger organisationen tydliga riktlinjer för hur de förväntar sig att byråerna ska presentera sina förslag.

Genom att inkludera denna information i upphandlingsunderlaget kan organisationen tydligt kommunicera sina behov och förväntningar till digitalbyråerna och underlätta en effektiv och framgångsrik upphandlingsprocess.

Varför är en upphandling så svår?

 • Målen internt är inte tydliga

 • Kundresan är inte definierad

 • Ovana att skriva upphandlingsunderlag

 • Rädsla att ringa referenser

 • Ovana beställare

Upphandling av digitalbyrå kan vara svårt av flera anledningar:

 1. Komplexitet: Digitalbyråer arbetar ofta med en mängd olika tekniska plattformar och verktyg, vilket kan göra det svårt för organisationer att bedöma byråernas kompetens och förmåga att leverera resultat. Det kan också finnas en mängd olika specialiserade områden som organisationen behöver hjälp med, till exempel webbdesign, SEO, sociala medier och e-handel, vilket kan göra det svårt att hitta en byrå som kan erbjuda alla dessa tjänster.
 2. Snabb teknisk utveckling: Digital teknik utvecklas snabbt och det kan vara svårt för organisationer att hålla jämna steg med den senaste tekniken och trenderna. Detta kan göra det svårt att bedöma byråernas tekniska kompetens och förmåga att leverera innovativa och effektiva lösningar.
 3. Brist på standarder och riktlinjer: Det finns inga standarder eller riktlinjer för hur en digitalbyråupphandling bör genomföras, vilket kan göra det svårt för organisationer att veta vad de ska leta efter eller hur de ska utvärdera de olika byråerna.
 4. Subjektiva bedömningar: Bedömning av digitala lösningar och byråer kan vara mycket subjektivt och svårt att kvantifiera. Detta kan göra det svårt för organisationer att bedöma byråernas förslag och utvärdera deras förmåga att leverera resultat.
 5. Intensiv konkurrens: Det finns ofta en stor konkurrens mellan digitalbyråerna och det kan vara svårt att skilja dem åt. Många byråer lovar att leverera hög kvalitet och innovativa lösningar, vilket kan göra det svårt för organisationer att bedöma vilken byrå som är mest lämplig för deras specifika behov.

Sammanfattningsvis kan upphandling av digitalbyrå vara svårt på grund av dess komplexitet, snabba tekniska utveckling, brist på standarder och riktlinjer, subjektiva bedömningar och intensiv konkurrens. Organisationer bör därför noga överväga sina behov och utveckla tydliga krav och kriterier för att underlätta en effektiv upphandlingsprocess.

Vanliga frågor om byråupphandling

Vad gör vi under tiden tills den nya byrån är på plats?2023-05-11T08:30:54+02:00

Vi kan hjälpa er med en interimslösning tills den nya byrån är på plats via vår systerbyrå boosty.se

Vad händer om det inte fungerar med byrån ni hjälpt oss välja?2023-05-22T20:26:20+02:00

Vi har nöjd-kund garanti. Om ni inte av någon anledning är nöjda med den byrån vi hjälpt er välja, tar vi om processen igen helt utan extra kostnad.

Är värderingar viktiga i ett samarbete?2023-05-11T08:29:56+02:00

Ja, värderingar är mycket viktiga i ett samarbete mellan kund och byrå. Värderingar är de principer och övertygelser som styr en persons eller en organisations handlingar och beslut, och de påverkar i hög grad hur vi interagerar med andra människor och organisationer.

I ett samarbete mellan kund och byrå är det viktigt att båda parter delar liknande värderingar, för att säkerställa en effektiv och harmonisk relation. När kunden och byrån delar liknande värderingar, är det mer troligt att de kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål och lösa eventuella problem på ett samarbetsvilligt och effektivt sätt.

Om kunden och byrån har mycket olika värderingar kan det leda till missförstånd, konflikter och ineffektivitet i samarbetet. Till exempel, om kunden värdesätter snabbhet och effektivitet medan byrån prioriterar kreativitet och innovation, kan det leda till konflikter och fördröjningar i projektet.

Därför är det viktigt att kunden och byrån har en öppen och tydlig kommunikation om sina värderingar och förväntningar från början av samarbetet. Detta kan hjälpa till att undvika eventuella konflikter och missförstånd längs vägen och säkerställa en framgångsrik relation mellan kunden och byrån.

Vad händer när vi valt byrå?2023-05-11T08:27:33+02:00

När ni valt byrå hjälper vi er att komma igång och säkerställa att samarbetet fungerar bra.

Vad kostar en byråupphandling?2023-05-11T08:26:55+02:00

Kostnaden beror helt på komplexiteten i upphandlingen, hur mycket av underlaget som redan finns

Vi stöttar ledare i valet av byråpartner

Vi stöttar marknadschefer i det svåra valet av byråpartners. Skriver upphandlingsunderlag, tar fram rätt byråer att träffa, kollar referenser – samt förhandlar ett bra avtal.

Vi stöttar försäljningschefer som har fokus på att få in rätt leads i att hitta en byråpartner för leadsdrivande kampanjer, inbound, mässor och events.

Vi stöttar VD’s i mindre bolag som även har ansvar för marknad och försäljning i att hitta en smidig lösning för just er.

Resultatet:

 • Rätt matchad byrå för era behov

 • Minskad risk för dyra felval och tappat tempo

Vi upphandlar alla typer av byråer

Med fokus på digitala byråer alla alla slag. Läs mer om tips när du ska upphandla några exempel på byråtjänster nedan. Känns det jobbigt? Ta hjälp av oss istället för att göra det själv!

Webbutveckling

Kanske den mest komplexa upphandlingen – en webbyrå du ska jobba med under en lång tid framåt.

Digitala kampanjer

Både på kort och lång sikt är en byrå för digitala kampanjer viktiga för att få rätt trafik (som konverterar) till er site.

PR-byråer

Köpt media tar dig inte hela vägen. Vikten av en PR byrå som kan hantera det nya digitala landskapet är stor.

Öka trafiken till din site

Man kan inte underskatta vikten av att driva rätt typ av trafik till sin site, som konverterar till lönsamma kunder.

Traffic

Öka försäljningen med inbound

LIka viktigt som att få besökare till siten är det att konvertera dem till kunder, via bland annat en inboundstrategi

Sales Chart

Nu kör vi!

Låt mig hjälpa er i det svåra valet av byråpartners. Med min långa erfarenhet av byråupphandling kommer det gå klart snabbare och bättre än om ni gör det själva!

”Gör inte samma misstag som jag gjorde i början av min karriär som marknadschef.  Läs mer om de vanligaste misstagen när man väljer byrå här”

Christian Muda

Grundade av Byråval.se

Christian Muda
Digital strateg och growth hacker

Vill du nå dina mål snabbare?
Fyll i formuläret nedan
så hör jag av mig inom 5 minuter.