Behöver ni växla upp er marknadsföring, få in fler leads via digitala kampanjer och skapa en plan för löpande nytt innehåll för er webbsida? Att rekrytera personer som kan göra detta arbete är en väg – men risken finns att de sugs upp av interna processer och möten som tar stor del av deras tid. Det är dessutom ofta svårt att rekrytera en T-format specialist som både kan göra det strategiska arbetet och sedan operativt genomföra alla aktiviteter – samt mäta deras effekt.

En klart mer effektiv väg är att outsourca hela eller delar av din marknadsavdelning. På detta sätt kan du nyttja en flora av experter – utan att betala en heltidsanställning för var och en av dem. Är ni ett snabbväxande bolag kan ni växla upp den outsourcade marknadsavdelningen blixtsnabbt och vid behov skala ner den lika snabbt igen. Och ni behöver inte fundera på vad som händer om någon blir sjuk, föräldraledig, eller säger upp sig.

Har ni planer att på sikt anställa personer och bygga upp ett marknadsteam internt kan en outsourcad marknadsavdelning vara en bra start, då man på detta kan veta mer exakt vilka resurser och kompetenser som krävs för framgång. Vill ni öka takten i era marknadsföringsinsatser? Kontakta mig nu om du vill veta mer om hur Boosty skulle kunna ta över delar eller hela ert marknadsföringsarbete.

Outsourcad marknadsavdelning

Outsourcad marknadsavdelning – 10 anledningar varför du ska outsourca hela eller delar av din marknadsavdelning.

Är du nyfiken på tanken om att outsourca hela eller delar av din marknadsavdelning men inte övertygad? Då kommer här 10 anledningar varför du ska outsourca hela eller delar av din marknadsavdelning.

#1. Kostnadseffektivitet:

Att outsourca marknadsföringsaktiviteter kan vara mer kostnadseffektivt än att ha en intern avdelning. Företag kan undvika kostnader relaterade till anställning, utbildning och behållande av heltidsanställda, samt fasta kostnader som kontorsutrymme och utrustning.

#2. Tillgång till T-formad expertis:

Byråer som Boosty har ett nätverk av T-formade specialister med både bred och djup kunskap och kompetens inom både analog och digital marknadsföring. Med en T-formad specialist behövs inga stora team, men vi har alltid fler nishade specister i vårt nätverk att ta råd av vid behov. Genom att outsourca kan ni få tillgång till ett team av erfarna experter som kan erbjuda högkvalitativa tjänster och strategisk vägledning – och operativt genomföra alla aktiviteter samt mäta resultatet och göra löpande optimeringar.

#3. Flexibilitet och skalbarhet:

Att outsourca möjliggör för företag att skala upp eller ned sina marknadsföringsinsatser baserat på deras behov och budget. Oavsett om det handlar om att lansera en ny produkt, gå in på en ny marknad eller anpassa sig till säsongsmässiga svängningar i efterfrågan, ger outsourcing flexibilitet som kan vara utmanande att uppnå med en intern avdelning.

#4. Fokus på kärnverksamheten:

Genom att outsourca hela eller delar av sina marknadsföringsaktiviteter kan företag fokusera på sina kärnkompetenser och strategiska prioriteringar. Istället för att fördela resurser till marknadsföringsuppgifter kan interna team koncentrera sig på områden där de kan lägga till mest värde och driva företagets tillväxt – exempelvis ha produktägare som blir experter på de produkter och tjänster företaget säljer, som arbetar tätt ihop med den outsourcade marknadsavdelningen.

#5. Tillgång till teknologi och analysverktyg:

Byråer som Boosty har tillgång till avancerad teknik, verktyg och resurser som kan vara för dyra för enskilda företag att investera i. Genom att outsourca kan företag dra nytta av de senaste marknadsföringsplattformarna, analysverktygen och andra programvarulösningar för att optimera sina marknadsföringsinsatser och förbättra avkastningen på investeringen.

#6. Minska risken

Minska risken för misslyckande genom att arbeta med erfarna partners som har beprövade strategier för exempelvis leadsgenerering, kundreseoptimering eller innehållsproduktion.

#7. Tidsbesparingar:

Genom att outsourca marknadsföringsaktiviteter frigör företag tid och resurser som annars skulle ha använts för att hantera kampanjer och strategier internt.

#8.Flexibilitet i kompetens:

Marknadsföringsbehov kan variera över tid. Att anlita en extern byrå ger företaget möjlighet att snabbt anpassa sig till förändrade krav och dra nytta av olika specialister när det behövs.

#9. Mätbara resultat:

Sätt tydliga KPI:er som är viktiga för framgång – vilka den externa byrån kan möta och optimera alla kampanjer för. Vi kan även skapa dashboards där du kan se resultaten i realtid.

#10. Ökad mångfald i idéer:

Externa byråer kan tillföra nya perspektiv och kreativa idéer till företagets marknadsföringsstrategi, vilket kan leda till innovativa kampanjer och ökad kundengagemang.

Exempel på saker ni kan starta med att outsourca

 • Google Ads och Bing Ads. Att låta en specialist från Boosty sätta upp, driva och optimera dessa kampanjer kostar runt 10.000:- per månad löpande. Helt klart en uppgift det är smartare att outsourca.
 • Ta fram en SEO-optimerad innehållsplan, med fokus på sökord som har nog sökvolym och är möjliga för er att ranka upp så ni får organisk trafik. På Boosty har vi stor vana av detta – samt har tillgång till analysverktyg så vi kan säkerställa att vi väljer rätt nyckelord.
 • Sökordsoptimera er site. Har ni inte redan skrivit innehållet på rätt sätt är chansen liten att ni kommer att prioritera att göra det framåt. Smartare här att outsourca hela arbetet med att sökordsoptimera det viktigaste innehållet på er site.

Kontakta mig nu om du vill veta mer om hur Boosty skulle kunna ta över delar eller hela ert marknadsföringsarbete.

10 anledningar att INTE outsourca sin marknadsavdelning

De flesta bolag har faktiskt en egen marknadsavdelning, även om de även tar hjälp av externa byråer i många frågor och projekt. Vad är anledningen till att dessa bolag har valt att INTE outsourca sin marknadsavdelning? Jo, saker som dessa, som vi såklart har invändningar emot!

#1. Förlust av kontroll: Genom att outsourca marknadsföringen riskerar du att förlora kontrollen över ditt varumärkesbudskap och strategier.

  • Invändning: Genom noggrann val av outsourcingpartner och tydliga riktlinjer kan du behålla en betydande grad av kontroll över marknadsföringsinsatserna.

#2. Bristande förståelse för företaget: Externa marknadsföringsbyråer kanske inte har den djupa förståelsen för ditt företag och dess unika behov.

  • Invändning: Genom noggrann briefing och regelbunden kommunikation kan du arbeta tillsammans med byrån för att säkerställa att de förstår ditt företags vision och mål.

#3. Risk för företagshemligheter: Att dela känslig företagsinformation med en extern part kan öka risken för läckor och förlust av företagshemligheter.

  • Invändning: Genom att använda bindande avtal och välja etablerade och pålitliga byråer kan du minimera risken för läckor och förlust av företagshemligheter.

#4. Kommunikationsbarriärer: Språkliga och kulturella skillnader mellan ditt företag och den outsourcade byrån kan leda till kommunikationsproblem och missförstånd.

  • Invändning: Genom att välja en byrå med kompetens och erfarenhet av att arbeta med företag i din bransch och geografiska plats kan du minska risken för kommunikationsproblem.

#5. Minskad flexibilitet: Genom att outsourca marknadsavdelningen kan det vara svårt att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsföringsbehov och trender.

  • Invändning: Genom att ha flexibla avtalsvillkor och en nära relation med den outsourcade byrån kan du snabbt anpassa dina marknadsföringsinsatser efter behov.

#6. Kostnadsökningar på lång sikt: Trots initiala kostnadsbesparingar kan outsourcad marknadsföring på lång sikt bli dyrare än att ha en intern avdelning.

  • Invändning: Genom att noggrant utvärdera kostnaderna och fördelarna kan du välja en outsourcingsmodell som är kostnadseffektiv och ger hög avkastning på investeringen.

#7. Minskad engagemangsnivå: Externa byråer kanske inte är lika engagerade i ditt företags framgång som interna medarbetare.

  • Invändning: Genom att välja en byrå som delar ditt företags värderingar och vision samt genom att skapa incitament kan du öka engagemanget hos den outsourcade byrån.

#8. Längre svarstider: Att arbeta med en extern byrå kan leda till längre svarstider och förseningar i genomförandet av marknadsföringskampanjer.

  • Invändning: Genom att etablera tydliga kommunikationskanaler och deadlines samt genom att välja en byrå med tillräckliga resurser kan du minimera risken för förseningar.

#9. Svårigheter att säkerställa kvalitet: Det kan vara svårt att säkerställa att den outsourcade byrån levererar marknadsföringsinsatser av hög kvalitet.

  • Invändning: Genom noggrann uppföljning och utvärdering av resultat kan du säkerställa att den outsourcade byrån uppfyller dina förväntningar och levererar kvalitet.

#10. Svårigheter att integrera med andra avdelningar: Att ha marknadsföringen outsourcad kan skapa svårigheter när det gäller att integrera marknadsstrategier med andra avdelningar i företaget.

  • Invändning: Genom att skapa tydliga processer och samarbetsstrukturer kan du underlätta integrationen mellan marknadsavdelningen och andra delar av företaget, även när marknadsföringen är outsourcad.

Sådär, 10 anlednigar att outsourca delar eller hela din marknadsavdelning -samt invändning mot de vanligaste argumenten för att inte outsourca. Är du övertygad om att det är läge att ta klivet äver till en outsourcad marknadsavdelning med ett gäng vassa specialister som ser till att din site blir SEO-optimerad, att den ständigt fylls på med nytt spännande innehåll, att ni rankar överst på Google både organiskt och med optimerade Google Ads. Att ni har ett inboundsystem i världsklass och att ert innehåll på Sociala Medier både bygger varumärke och driver försäljning. Att era kunder blir så nöjda med era tjänster att de börjar rekommendera er till sina vänner och bekanta. Att ni kan växa mycket snabbare än ni hade kunnat med egna resurser? Då är det hög tid att kontakta oss!

Öka konverteringen? Kontakta mig här: