Digitala kampanjer2023-09-07T10:29:08+02:00
Boosty Digital

Digitala kampanjer

Digitala kampanjer som driver rätt trafik och bygger varumärke. Google Ads, programmatic och kampanjer i sociala kanaler.

Digitala kampanjer med ett helhetstänk

När vi jobbar med digitala kampanjer ser vi till hela flödet. Från en innehållsplan, till att skapa relevanta annonser i kanaler där era potentiella kunder finns och sedan landningssidor som speglar innehållet i respektive annons. Självklart ser vi till att mäta alla delar i Google Analytics och löpande optimera alla delar.

Exempel på tjänster

 • Vi tar fram en innehållsplan för era digitala kampanjer, baserat i övergripande budskap och KPI;er

 • Vi kan producera allt innehåll ni behöver, från text och bild till video.

 • Vi sätter upp och optimerar alla era kamanjer löpande från Google och Bing Ads till köpta kampanjer på Facebook, Instagram och Linkedin.

 • Att optimera kampanjerna räcker inte – lika viktigt är det att landningssidorna de styr mot är optimerade och generar de köp eller leads som är hela syftet. Även detta gör vi – oftast i form av kravspecar till befintlig webbyrå.

Vanliga frågor om digitala kampanjer

Vad är skillnaden mellan en traditionell kampanj och en digital kampanj2023-09-07T10:28:49+02:00

Det finns flera betydande skillnader mellan en traditionell kampanj och en digital kampanj, som inkluderar följande aspekter:

 1. Kanal och plattform:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer använder vanligtvis icke-digitala kanaler och plattformar såsom TV, radio, tryckta tidningar, tidningar, direktreklam (till exempel brev och broschyrer), och utomhusreklam (som affischer och skyltar).
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer utnyttjar digitala kanaler och plattformar såsom sociala medier, sökmotorer (som Google), e-postmarknadsföring, webbplatser, mobilappar och andra onlineverktyg och tjänster.
 2. Målgruppsinriktning:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer har ofta en bredare och mindre specifik målgrupp eftersom det är svårt att rikta sig till en specifik målgrupp på samma sätt som digitala kampanjer.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mycket mer målinriktade och anpassade till en specifik målgrupp baserat på demografiska data, beteendemönster och intressen som samlas in online.
 3. Mätning och analys:
  • Traditionell kampanj: Det är ofta svårt att mäta och analysera effektiviteten av traditionella kampanjer på ett exakt sätt. Det kan kräva enkäter eller andra icke-digitala metoder.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer erbjuder möjligheten att mäta resultat i realtid med hjälp av olika nyckelindikatorer som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, ROI (avkastning på investeringen) och engagemang på sociala medier. Detta ger marknadsförare möjlighet att snabbt optimera och anpassa kampanjen för att uppnå bättre resultat.
 4. Kostnadseffektivitet:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer kan vara dyra, särskilt om de involverar TV-reklam eller tryckta material med höga produktionskostnader.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mer kostnadseffektiva eftersom de ofta har lägre startkostnader och mer flexibla budgetalternativ. Annonsering på sociala medier och sökmotorer tillåter också marknadsförare att ha kontroll över sina utgifter i realtid.
 5. Interaktivitet:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer är vanligtvis mer enriktade, med begränsad möjlighet till interaktion från målgruppen.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mycket mer interaktiva, med möjlighet till omedelbar feedback och deltagande från målgruppen genom kommentarer, gillanden, delningar och direkta svar på kampanjmeddelanden.
 6. Tid och räckvidd:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer kan ha en längre produktionscykel och tar tid att nå sin publik, särskilt i tryckta medier som kräver distribution.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan startas snabbt och nå en global publik på kort tid.

Sammanfattningsvis är digitala kampanjer mer målinriktade, mätbara, interaktiva och kostnadseffektiva jämfört med traditionella kampanjer. Båda typerna har dock sina unika fördelar och kan vara effektiva beroende på målet och målgruppen för marknadsföringsinsatsen. Många företag väljer ofta att använda både traditionell och digital marknadsföring som en del av sin övergripande marknadsstrategi för att nå olika segment av sin publik.

Vilka aspekter och komponenter ingår i en digital kampanj?2023-09-07T10:26:58+02:00

Här är några viktiga aspekter och komponenter som vanligtvis ingår i en digital kampanj:

 1. Mål och målgrupp: Innan en digital kampanj startar är det viktigt att definiera klara mål och identifiera målgruppen som kampanjen riktar sig till. Mål kan vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART).
 2. Digitala kanaler: En digital kampanj kan använda olika digitala plattformar och kanaler, inklusive sociala medier (som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), sökmotorer (som Google), e-postmarknadsföring, webbplatsannonsering, mobilappar och mer.
 3. Innehåll: Kampanjen kräver relevant och engagerande innehåll som lockar målgruppen. Detta innehåll kan vara text, bilder, videor, blogginlägg, infografik, webbinarier och andra format.
 4. Tidpunkt och schemaläggning: Kampanjen bör planeras noggrant, inklusive startdatum och slutdatum, för att dra nytta av säsongsbetonade trender eller händelser som är relevanta för målgruppen.
 5. Budget och resurser: Det krävs en budget för att genomföra en digital kampanj, inklusive annonseringskostnader, design och utveckling av innehåll, och eventuella externa resurser som behövs.
 6. Mätning och analys: Efter att kampanjen har startat är det viktigt att kontinuerligt övervaka och mäta dess prestanda med hjälp av nyckelindikatorer och analytikverktyg. Detta gör det möjligt att justera och optimera kampanjen i realtid för att uppnå bästa möjliga resultat.
 7. Optimering: Baserat på resultaten av mätningen kan kampanjen optimeras genom att justera strategi, innehåll eller målgruppsinriktning för att maximera dess effektivitet.

Digitala kampanjer är mycket flexibla och kan anpassas efter de specifika behoven och målen för varje organisation eller företag. Genom att använda digitala kanaler kan företag och marknadsförare nå en bredare och mer målinriktad publik, samtidigt som de har möjlighet att mäta och anpassa sin marknadsföringsinsats i realtid för att maximera resultatet.

Vad är en digital kampanj?2023-09-07T10:25:43+02:00

En digital kampanj är en strategisk marknadsföringsinsats som utnyttjar digitala kanaler och verktyg för att nå en specifik målgrupp online. Syftet med en digital kampanj kan variera beroende på organisationens mål, men det kan inkludera att öka medvetenhet om ett varumärke, generera leads, öka försäljning, eller engagera och interagera med befintliga kunder.

Tjänster för snabbväxande bolag

Med fokus på att nå eller överträffa satta mål och att göra allt så strukturerat och effektivt som möjligt

Digital strategi

Starta allt med en tydlig bild av var ni vill och hur ni ska nå dit

Digitala kampanjer

Vi optimerar er marknadsbudget med lönsamma kampanjer

PR-tjänster

Köpt media tar dig inte hela vägen. Vi hjälper dig även med PR.

Öka trafiken till din site

Man kan inte underskatta vikten av att driva rätt typ av trafik till sin site, som konverterar till lönsamma kunder.

Traffic

Öka försäljningen med inbound

LIka viktigt som att få besökare till siten är det att konvertera dem till kunder, via bland annat en inboundstrategi

Sales Chart

Nu kör vi!

Låt mig hjälpa er att nå era mål snabbare. Strukturerat, kreativt och alltid med uppsatta mål i fokus.

Christian Muda

Digital strateg och growth hacker

Christian Muda
Digital strateg och growth hacker

Vill du nå dina mål snabbare?
Fyll i formuläret nedan
så hör jag av mig inom 5 minuter.