Vi brukar jämföra ett webbsideprojekt med att bygga ett hus. Det är ömöjligt att säga vad ett hus ska kosta innan man har en ritning – och omöjligt att veta vad det kostar att ta fram en ritning innan man vet om det är en friggebod eller 20-våningshus som ska byggas.

Exakt samma sak är det med webbprojekt. Innan man vet vilket CMS som är rätt och hur komplex siten kommer att bli behöver ett förarbete göras – och omfattningen av det vet man först efter en uppstartsworkshop med kunden. Vi har skapat vår process för webbutveckling efter många lärdomar genom åren. I vår process kan du få tydliga kostnadsestimat för varje del i ett stort projekt.

Hur billigt kan man göra en webbsida?

Allra billigast är det att utgå från en färdig mall i WordPress eller Webflow. Men det kommer med så stora begränsningar att få bolag nöjer sig med en mall. Nästa steg är en enkel webbsida som man bygger i Webflow. Dessa projekt kan starta på 50.000 SEK, beroende på omfattning. Det stora arbetet – oavsett mall eller inte – är dock alltid innehållet. Bilder, filmer och SEO-optimerade texter.

Publicerat den september 1st, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: