Att anlita en interrimskonsult kan medföra både fördelar och risker. Här är några av de vanligaste fördelarna och riskerna med att anlita en interrimskonsult:

Fördelar:

 1. Specialiserad kompetens: Interimskonsulter har oftast specialiserad kunskap och erfarenhet inom sitt expertområde. De kan erbjuda en hög nivå av kompetens och expertis som kan vara svår att hitta internt.
 2. Flexibilitet: Att anlita en interrimskonsult ger företaget flexibilitet att anpassa arbetskraften efter behov. De kan anlitas för specifika projekt eller uppdrag och kan enkelt avsluta sin anställning när projektet är slutfört.
 3. Tillfällig resurstillskott: Interrimskonsulter kan fungera som ett tillfälligt resurstillskott vid hög arbetsbelastning, speciella projekt eller vid personalbrist på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukskrivning.
 4. Extern perspektiv och erfarenhet: Interimskonsulter kommer ofta utifrån och kan ge en ny och objektiv synvinkel på företagets utmaningar och möjligheter. Deras breda erfarenhet från olika organisationer och branscher kan bidra med nya idéer och lösningar.
 5. Kortare inlärningstid: Eftersom interrimskonsulter ofta har erfarenhet från liknande uppdrag eller projekt behöver de vanligtvis en kortare inlärningstid jämfört med en ny anställd. De kan snabbt komma igång och bidra till att uppnå resultat.

Risker:

 1. Kulturell passning: En interrimskonsult kan behöva tid att anpassa sig till företagets kultur och arbetssätt. Om de inte kan integreras väl kan det påverka deras produktivitet och samarbete med interna medarbetare.
 2. Kontinuitetsproblem: När interrimskonsultens uppdrag är avslutat kan det finnas en övergångsperiod där ingen tar över deras ansvarsområden. Det kan leda till brist på kontinuitet och eventuella kunskapsluckor inom företaget.
 3. Högre kostnad: I vissa fall kan kostnaden för att anlita en interrimskonsult vara högre än att anställa en permanent medarbetare. Det beror på deras specialisering, erfarenhet och lönenivå för interrimskonsulter i marknaden.
 4. Beroende av externa resurser: Att anlita interrimskonsulter kan innebära att företaget blir beroende av externa resurser för att genomföra viktiga uppdrag. Det kan medföra en viss osäkerhet och sårbarhet om det finns svårigheter att hitta eller behålla rätt kompetens.
 5. Utmaningar med kunskapsöverföring: Om det inte finns en ordentlig kunskapsöverföring från interrimskkonsulten till interna medarbetare kan det vara en utmaning att överföra den specialiserade kunskapen och erfarenheten som interrimskonsulten har till företagets egna medarbetare. Det kan leda till förlorad kunskap när interrimskonsulten avslutar sitt uppdrag.
 6.  Längre anpassningstid: Beroende på uppdragets komplexitet och företagets specifika krav kan interrimskonsulten behöva en längre inledande anpassningstid för att förstå företagets processer, system och arbetsmiljö.
 7. Potentiell brist på engagemang: Eftersom interrimskonsulten är en tillfällig resurs kan det finnas en risk för en viss brist på engagemang jämfört med en fast anställd. De kan vara mer fokuserade på att slutföra sina uppgifter och sedan lämna företaget, vilket kan påverka kontinuiteten och långsiktiga initiativ.

För att minimera riskerna och maximera fördelarna med att anlita en interrimskonsult är det viktigt att tydligt definiera uppdraget, kommunicera förväntningar och se till att det finns en bra matchning mellan konsulten och företagets behov. Genom att ha en transparent och öppen dialog samt att skapa en välstrukturerad inledning och integrationsprocess kan företaget öka chanserna för en framgångsrik samverkan med en interrimskonsult.

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

 • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

 • Gör ett strukturerat urval

 • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se