En interrimskonsult kan arbeta med en bred variation av projekt eller uppdrag beroende på deras specialisering och kompetensområden. Här är några exempel på projekt eller uppdrag där en interrimskonsult kan vara till stor nytta – och vi stöttar er såklart i arbetet att hitta och onboarda den perfekta interrimskonsulten under tiden vi även hjälper er att hitta en långsiktig lösning.

 1. Strategisk planering: En interrimskonsult kan bidra till att utveckla och implementera företagets strategiska planer och initiativ. Det kan innebära att utvärdera och formulera företagets vision, mission och mål, samt att skapa strategier för att uppnå dessa mål.
 2. Marknadsföring och försäljning: En interrimskonsult inom marknadsföring kan hjälpa till att utforma och genomföra marknadsföringsstrategier, analysera marknadsdata, hantera reklam- och kampanjaktiviteter eller förbättra företagets säljprocesser.
 3. Projektledning: Interimskonsulter med starka projektledningsfärdigheter kan ta sig an projektledningsuppdrag och säkerställa framgångsrik genomförande av projekt. Det kan vara allt från att implementera nya IT-system till att leda företagets omstruktureringsinitiativ.
 4. Verksamhetsutveckling: En interrimskonsult kan stödja företagets verksamhetsutveckling genom att identifiera och genomföra förbättringar i processer, effektivisera arbetsflöden eller hantera förändringsprojekt.
 5. HR och rekrytering: Interimskonsulter med expertis inom HR kan stödja företaget med rekrytering, talent management, personalutveckling, personalpolicyer och förmåner.
 6. Finans och ekonomi: Interimskonsulter med ekonomisk och finansiell kompetens kan bistå med att analysera och förbättra företagets ekonomiska processer, göra prognoser, hantera budgetering eller genomföra kostnadsbesparingar.
 7. IT och teknik: Interimskonsulter med IT-expertis kan vara involverade i IT-projekt, systemimplementeringar, teknisk support, IT-arkitektur eller cybersäkerhetsåtgärder.
 8. Förändringsledning: En interrimskonsult kan hjälpa företaget att hantera förändringsinitiativ, organisatoriska omstruktureringar eller fusioner och förvärv. De kan vara med och säkerställa en smidig övergång och minimera eventuella negativa effekter.

Det är viktigt att notera att interrimskonsulters arbetsområden och projekt kan variera beroende på deras individuella erfarenheter, kompetenser och specialiseringar. Vi hjälper er att specificera era behov för att sedan  hitta en interrimskonsult som passar bäst för uppdraget.

 

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

 • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

 • Gör ett strukturerat urval

 • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se