Ladda ner vår briefmall för digitala tjänster (Öppnas som ett Google Doc du kan kopiera). Du finner även alla punkterna i samma briefmall nedan. Lycka till!

Briefmall för digitala tjänster

Ska du handla upp en digital tjänst av något slag? Då är en mall ett bra verktyg för att inte missa någon viktig detalj. Nedan frågor vet vi av erfarenhet är bra att gå igenom när en byrå ska få ett nytt uppdrag. Vi kan såklart även ställa dessa muntligen vid ett briefmöte. Lycka till!

#1. Om er/företaget/organisationen

Beskriv kort ert bolag, vision, affärsidé, vilka tjänster eller produkter ni erbjuder och er positionering.

#2. Bakgrund

Beskriv bakgrunden till uppdraget, vad är det som inte fungerar idag och vilka insikter är det ni saknar? Ju mer information ni kan ge desto bättre.

#3. Konkurrenter

Vilka är era tre huvudkonkurrenter?

  • Vad gör de bra?
  • Vad gör de mindre bra?
  • Vad skulle kunna göra att ni tar marknadsandelar av era konkurrenter?

#4. Tidigare lärdomar

Vad har ni testat tidigare som inte fungerat? Vad har fungerat bra som vi ska ta med oss in i detta projekt?

#5. Förväntningar

Var tydlig med era förväntningar på den utvecklade tjänsten och samarbetet. Hur ser samarbetet och den utvecklade tjänsten ut inom ett år?

#6. Syfte

Varför vill ni göra detta? Vill ni lösa ett problem, öka konvertering, göra om en en befintlig lösning ni inte är nöjda med eller är det ett helt nytt projekt ni startar upp?

#7. Målgrupp

Vilken är den primära och sekundära målgruppen för projektet? Har ni gjort personas där målgruppens pain points och behov finns definierade? Har ni definierat den digitala kundresan för målgruppen så ni vet vilka delar av den som det digitala projektet kan stödja?

#8. Business case och budget

Finns det en budget eller andra ramar vi ska förhålla oss till? Ett business case kan ofta vara ett bra beslutsunderklag för att sätta rätt budget.

#9. Mätbara mål – KPI:er

Vad är målet med projektet? Hur ska vi mäta om projektet är lyckat? Tydliga målsättningar som vi kan mäta är en nyckelfaktor i framgångsrika projekt. När dessa mål sätts, tänk SMART:

  • Specifikt, tydligt och konkret, exempel äta näringsrik frukost varje morgon.
  • Mätbart, tid, kvantitet och kvalitet, exempel varje frukost ska innehålla det jag har beskrivit i målet.
  • Accepterat, Jag vill göra det.
  • Realistiskt, det är möjligt att göra detta för mig.
  • Tidssatt, realistisk tidsram, exempel jag ska uppnå mitt kortsiktiga mål om 2 veckor och mitt långsiktiga inom 5 veckor.

#10. Andra leverantörer och system som behöver integreras

Lista andra leverantörer och system som eventuellt behöver integreras. Det kan vara ett CRM eller annan databas. När ni gör det, undersök gärna samtidigt vad dessa kostar, kanske kan vi hjälpa er att hitta en enklare, bättre eller billigare lösning. Bygger man bara vidare på gammalt är det lätt att man dras med kostnader för att anpassa kedjan efter svaga länkar.

#11. Tidplan

Vilka deadlines har ni som vi ska ta hänsyn till? Går tidplanen att dela upp i flera delmål?

#12. Något som är oklart? Ta hjälp för att skriva briefen

Ofta hjälper vi kunder i en förstudiefas att fylla i det som saknas i en brief. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

Publicerat den september 1st, 2023 / Kategorier : Uncategorized /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: