Growth hacking är en data-driven och strukturerad approach att hitta tillväxtmöjligheter i alla delar av kundresan, från att bygga kännedom och öka konvertering till att få de kunder som är trogna att bli ambassadörer.

Termen growth hacking myntades 2010 av entrepenören Sean Ellis, som satte ord på den process som då användes av många startups i USA. De hade begränsade resurser och tvingades optimera alla flöden och processer för att snabbt nå resultat och snabb tillväxt.

Samma process användes senare även av bolag med stora resurser som Uber, TikTok och Shopify, som alla har team med fokus på tillväxt, ofta ledda av en Head of Growth.

Kort kan man sammanfatta growth hacking som en data-driven och strukturerad approach att hitta tillväxtmöjligheter i alla delar av kundresan, från att bygga kännedom och öka konvertering till att få de kunder som är trogna att bli ambassadörer.

Boosty är en byrå specialiserad på growth hacking – och vi använder det arbetssättet i alla projekt.

Varför är en growth strategi viktig?

Utan en strategi för growth är det nästan omöjligt att nå ett bolags fulla potential. Tillväxt är kritiskt och kräver en systematisk approach.

Några exempel på omedelbar nytta av en strategi för growth:

 • Få ökad kundinsikt
 • Skapa ett övergripande gemensamt mål som alla arbetar mot
 • Skapa en strategisk actionplan med aktiviteter för att arbeta mot uppsatta affärsmål
 • Öka bolagets produktivitet och effektivitet av alla medarbetares arbete.

Har ert företag någon av dessa utmaningar?

 • Ni saknar en strukturerad och systematisk approach i ert marknadsarbete
 • NI har viss analysdata, men vet inte vad ni ska dra för slutsater eller actions av dem
 • Ni vet vad som borde göras, men har svårt att få igång processen
 • Ni har flera olika byråer, men deras arbete är inte synkat

Då är vi rätt partner för er att ta ett möte med!

Med vår approach kan vi lösa alla problem ovan. Vi inför ett strukturerat sätt att arbeta med tydliga mål och jobbar tätt ihop med er för att överföra detta tankesätt.

Saknar ni resurser fyller vi dessa behov med våra egna – men stöttar gärna även era egna medarbetare så de över tid kan göra mer och mer på egen hand, samtidigt som vi proaktivt söker nya områden att förbättra.

Boostys approach till Growth hacking

Vi anpassar alltid våra processer till respektive kunds behov. Men på ett övergripande plan är dessa fem punkter alltid centrala när det kommer till Growth Hacking, som ofta har ett kortsiktigt och väldefinierat mål.

1. Ta fram det viktigaste mätetalet (One metric that matters)

Vilket mätetal är det som är det absolut främsta för dig och er organisation? Inte att förväxla med ett företags “North Star”. Att definiera detta är ofta en bra startpunkt.

2. Analysera kundresan

Vi analyserar kundresan och gör det klart med detaljerat och användbart än vad exempelvis en service design byrå skulle göra. Vi ritar upp en modell som i nästa steg används för att sätta KPI:er på respektive sätt och börja mäta och analysera dessa steg.

3. Hitta fokusområden

Baserat på kundresan hittar vi snabbt de områden som är enklast att förbättra och där ni har störst potential att snabbt komma framåt.

4. Börja testa och experimentera

Ibland är det uppenbara saker som vi snabbt kan förbättra. Andra gånger kan det vara ett större projekt som krävs och då är tipset att sätta upp ett experiment först för att se om hypotesen stämmer. Det viktiga är att komma igång, börja testa, analyser och arbeta datadrivet i de förbättringar som görs.

5. Kontinuerliga test-loopar

När ett test är klart går vi på nästa. Arbetet med att ständigt förbättra ett flöde slutar inte, utan med nya insikter finns det alltid fler områden att förbättra.

En schematisk modell över delarna i Growth Hacking

Sex skillnader mellan Growth Hacking och marknadsföring

 1. En Growth Hacker fokuserar på möjligheter att hitta nya sätt att nå tillväxt i bolaget, medan marknadsföring ofta har fokus på här och nu.
 2. En Growth Hacker ser på hela kundresan och “tratten”, inklusive sätt att behålla kunderna och få dem att bli aktiva ambassadörer, medan marknadsföring ofta syftar till att bygga kännedom och skaffa nya kunder.
 3. En Growth Hacker gör frekventa experiment för att se vad som funkar bäst, medan en marknadsförare ofta har större kampanjer som redan är definierade.
 4. En Growth Hacker jobbar datadrivet, med tydliga, mätbara mål – till skillnad från de flesta marknadsförare
 5. En Growth Hacker är mer teknisk, med intresse för analys och automatisering
 6. En Growth Hacker är involverad i själva produkten/tjänsten och hur den kan bli bättre, eftersom målet inte bara är att skaffa nya kunder .- utan även att öka kundnöjdhet och få kunderna att bli lojala.

Jobbar vi inte alls med digital marknadsföring? Jo, absolut. Men vi har ett klart bredare perspektiv än byråer som bara jobbar med digital marknadsföring.

Publicerat den september 1st, 2023 / Kategorier : Growth hacking /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: