Byråaudit2023-05-28T19:04:34+02:00
Byråaudit

Byråaudit

Jag hjälper er göra en oberoende granskning av er befintliga byrås arbete

Increase Brand Awareness

Vad är en byråaudit?

En byråaudit är en process där en kund genomför en omfattande granskning av en byrås verksamhet, processer och resultat för att bedöma byråns prestationer, styrkor och svagheter. Syftet med en byråaudit är att ge kunden en bättre förståelse för byråns kompetens och förmåga att leverera effektiva lösningar och tjänster.

Byråauditen kan innefatta flera olika områden som:

 1. Finansiell hälsa: Granskning av byråns ekonomiska styrka, finansiella rapporter och budget.
 2. Ledning och personal: Granskning av byråns ledningsstruktur, personalhantering och kompetens.
 3. Strategi och planering: Bedömning av byråns strategi, planering och förmåga att leverera resultat.
 4. Kreativitet och innovation: Bedömning av byråns förmåga att generera innovativa och kreativa lösningar.
 5. Projekthantering: Granskning av byråns processer för projekthantering, kommunikation och rapportering.
 6. Kundtjänst och relationer: Bedömning av byråns förmåga att leverera en hög nivå av kundtjänst och underhålla positiva kundrelationer.
 7. Referenser och kundnöjdhet: Granskning av byråns referenser och tidigare kundnöjdhet.

Resultaten av en byråaudit kan hjälpa kunden att utvärdera byråns prestationer och besluta om fortsatt samarbete. Det kan också ge byrån värdefull feedback om sina styrkor och svagheter, vilket kan hjälpa dem att förbättra sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft.

Varför gör man en byråaudit?

Det finns flera anledningar till varför en kund kan vilja genomföra en byråaudit av en byrå som man överväger att samarbeta med eller redan samarbetar med:

 1. Bedömning av prestationer: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma byråns prestationer, styrkor och svagheter för att se om byrån kan uppfylla kundens behov och mål.
 2. Förbättring av samarbetet: Genom att granska byråns verksamhet och processer kan kunden identifiera områden där samarbetet kan förbättras och förändras för att möta kundens krav och önskemål.
 3. Utvärdering av kostnadseffektivitet: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma om byråns prissättning är rimlig och kostnadseffektiv för kundens verksamhet.
 4. Identifiering av risker: En byråaudit kan hjälpa kunden att identifiera potentiella risker och brister i byråns processer och verksamhet, vilket kan minska risken för misslyckade projekt och förlorade investeringar.
 5. Utvärdering av konkurrenskraft: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma byråns konkurrenskraft och ställning på marknaden, vilket kan hjälpa kunden att välja den bästa byrån för sina behov.

Genom att genomföra en byråaudit kan kunden få en bättre förståelse för byråns styrkor och svagheter, vilket kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut om att fortsätta eller avbryta samarbetet med byrån. En byråaudit kan också hjälpa byrån att förbättra sin verksamhet och processer för att bättre möta kundens behov och krav.

Fem anledningar att göra en byråaudit:

 • Bedöma prestationer: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma byråns prestationer, styrkor och svagheter för att se om byrån kan uppfylla kundens behov och mål.

 • Förbättra samarbetet: Genom att granska byråns verksamhet och processer kan kunden identifiera områden där samarbetet kan förbättras och förändras för att möta kundens krav och önskemål.

 • Identifiera risker: En byråaudit kan hjälpa kunden att identifiera potentiella risker och brister i byråns processer och verksamhet, vilket kan minska risken för misslyckade projekt och förlorade investeringar.

 • Utvärdera kostnadseffektivitet: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma om byråns prissättning är rimlig och kostnadseffektiv för kundens verksamhet.

 • Förbättra konkurrenskraft: En byråaudit kan hjälpa kunden att bedöma byråns konkurrenskraft och ställning på marknaden, vilket kan hjälpa kunden att välja den bästa byrån för sina behov.

Vanliga frågor om byråaudit

Vem utför en byråaudit?2023-05-11T15:48:19+02:00

Byråaudit kan utföras av interna eller externa revisorer eller konsulter som har erfarenhet och kunskap om byråverksamhet och processer.

Sammanfattningsvis är en byråaudit en viktig process för att bedöma och utvärdera en byrås verksamhet och processer för att säkerställa att byrån kan uppfylla kundens behov och krav.

Vad är fördelarna med att utföra en byråaudit?2023-05-11T15:47:58+02:00

Fördelarna med att genomföra en byråaudit inkluderar att bedöma byråns prestationer och styrkor, identifiera risker och brister, utvärdera kostnadseffektivitet och konkurrenskraft samt förbättra samarbetet mellan kunden och byrån.

Vilka faktorer granskas under en byråaudit?2023-05-11T15:47:31+02:00

En byråaudit kan granska flera faktorer, inklusive byråns affärsmodell, processer för kvalitetskontroll, leveransmetoder, projektledning, personalresurser och teknisk infrastruktur.

Hur går en byråaudit till?2023-05-11T15:48:33+02:00

En byråaudit genomförs vanligtvis genom att granska byråns dokumentation och processer, intervjua personal och utföra tester av byråns system och processer. Resultatet av auditn kommer sedan att rapporteras till kunden.

Vad är syftet med en byråaudit?2023-05-11T15:46:30+02:00

Syftet med en byråaudit är att granska och utvärdera en byrås verksamhet och processer för att bedöma byråns förmåga att uppfylla kundens behov och krav.

Vi stöttar ledare i valet av byråpartner

Vi stöttar marknadschefer i det svåra valet av byråpartners. Skriver upphandlingsunderlag, tar fram rätt byråer att träffa, kollar referenser – samt förhandlar ett bra avtal.

Vi stöttar försäljningschefer som har fokus på att få in rätt leads i att hitta en byråpartner för leadsdrivande kampanjer, inbound, mässor och events.

Vi stöttar VD’s i mindre bolag som även har ansvar för marknad och försäljning i att hitta en smidig lösning för just er.

Resultatet:

 • En tydlig dokumentation av önskad kundresa

 • Underlag för Chatflights utvecklare att ta lösningen vidare för att realisera.

Vi upphandlar alla typer av byråer

Med fokus på digitala byråer alla alla slag. Läs mer om tips när du ska upphandla några exempel på byråtjänster nedan. Känns det jobbigt? Ta hjälp av oss istället för att göra det själv!

Webbutveckling

Kanske den mest komplexa upphandlingen – en webbyrå du ska jobba med under en lång tid framåt.

Digitala kampanjer

Både på kort och lång sikt är en byrå för digitala kampanjer viktiga för att få rätt trafik (som konverterar) till er site.

PR-byråer

Köpt media tar dig inte hela vägen. Vikten av en PR byrå som kan hantera det nya digitala landskapet är stor.

Öka trafiken till din site

Man kan inte underskatta vikten av att driva rätt typ av trafik till sin site, som konverterar till lönsamma kunder.

Traffic

Öka försäljningen med inbound

LIka viktigt som att få besökare till siten är det att konvertera dem till kunder, via bland annat en inboundstrategi

Sales Chart

Nu kör vi!

Låt mig hjälpa er i det svåra valet av byråpartners. Med min långa erfarenhet av byråupphandling kommer det gå klart snabbare och bättre än om ni gör det själva!

”Gör inte samma misstag som jag gjorde i början av min karriär som marknadschef.  Läs mer om de vanligaste misstagen när man väljer byrå här”

Christian Muda

Grundade av Byråval.se

Christian Muda
Digital strateg och growth hacker

Vill du nå dina mål snabbare?
Fyll i formuläret nedan
så hör jag av mig inom 5 minuter.