Webbutveckling2023-09-01T13:09:33+02:00
Boosty Digital

Webbutveckling

Webbutveckling – alla steg förutom själva kodandet

Vi vänder upp-och-ner på valet av Digitalbyrå

Ofta väljer bolag digitalbyrå – som de sedan ska arbeta med i flera år framöver – utifrån personliga kontakter, upphandling eller för att de tror sig behöva ha ett visst CMS. Tänk om man istället skulle välja en digital partner som gör en snabb förstudie, tar fram klickbara wireframes och design i en prototyp och sedan rekommenderar vilken teknisk plattform som är optimal för just era behov. Och sedan välja en långsiktig partner som gör själva webbutvecklingen. Exakt så arbetar – vi the Boosty-way.

Vi anpassar alltid våra processer till respektive kunds behov. Men på ett övergripande plan är dessa sju steg alltid centrala när det kommer till webbutveckling.

Den optimala processen när ni ska bygga om/ny site

  • Uppstartsworkshop

  • Wireframe tänkt lösning

  • Val av CMS

  • Design & klickbar prototyp

  • Webbutveckling

  • SEO & Innehållsproduktion

  • Löpande optimering och förbättring

#1. Uppstartsworkshop

Här definierar vi målet med siten, vilken er målgrupp är och hur den digitala kundresan ser ut. Vilka tekniska krav på integrationer mot andra system som finns etc.Det kan ske i en längre workshop med flera personer, eller via intervjuer med nyckelpersoner hos er. Vi får här en bra bild av omfattningen av projektet samt ser vilka andra aspekter som påverkar tidplanen och budget. Vi kartlägger även vilka personer hos er som ska arbeta in projektet .- och vilka som ska hållas informerade. Efter denna uppstartsfas kan vi lätt estimera tidsåtgåmg för fas 2 och 3.

#2.Wireframe tänkt lösning

Nästa steg är att ta fram wireframes för en ny lösning. Med komponenter som kan återanvändas skapar vi exempel på de sidtyper och funktioner som är de centrala, som blir underlag för diskussion om rätt teknisk plattform.Fördel med att rita ut wireframes är att alla features och funktioner snabbt kan illustreras, utan att ta hänsyn till design som blir nästa steg.

#3.Val av CMS

För att säkerställa att vi väljer rätt alternativ utvärderas de olika alternativen av externa lösningar och features mappas mot de krav som definierats i uppstartsworkshopen. Mindre komplexa siter i Webflow och WordPress bygger vi själva. Inser vi att det behövs ett mer kraftfullt CMS hjälper vi er att upphandla en digital produktionsbyrå – som vi kravställer mot. Nu med fördelen att ni har en mycket detaljerad kravspec ner på komponentnivå, vilket underlättar en upphandling stort.

#4. Design & klickbar prototyp

När wireframes är godkända och vi vet vilka externa tjänster som ska användas – och vilka möjligheter och begränsningar de har – är det dags för en klickbar prototyp, som vi skapar i Figma. Fördelen med att göra en prototyp är att det är superenkelt att ändra layout och struktur i denna – medan det tar lite längre tid att ändra saker när webbutvecklingen startat.

#5. Webbutveckling

När prototypen är godkänd bygger vi er site – exakt enligt prototypen. Här gör vi det antingen själva, eller stöttar er i samarbetet med en annan produktionsbyrå (se punkt 3)

#6. SEO & Innehållsproduktion

Parallelt med webbutvecklingen stöttar vi i det som är mycket viktigare än själva webbutvecklingen. Att fylla den med relevant, intressant, snyggt, sökordsoptimerat innehåll! Samma underlag kan vi använda för att sätta upp era digitala kampanjer i Google Ads och Bing.Har ni redan en site med innehåll som ska migreras ser vi till att inte bara flytta över allt som det är, utan passar på att förbättra det innehållet utifrån exempelvis SEO.

#7. Löpande optimering och förbättring

När siten är lanserad fortsätter vi såklart att jobba ihop med er. För att analysera, förstå vad som fungerar och förbättra allt vi kan löpande. Vi hjälper er att synka alla kampanjer, sätter snabbt upp nya landningssidor och använder verktyg som Hotjar som komplement till Google Analytics för att få så mycket insikter vi bara kan, löpande.

Resultatet

Att jobba på detta sätt kommer spara er tid, pengar och i slutändan få en site som ni kommer bli extremt nöjda med.

Vanliga frågor om webbutveckling

Vilka risker och utmaningar bör jag vara medveten om när jag genomför min digitala strategi och hur kan jag hantera dem?2023-09-04T09:47:33+02:00

När du genomför din digitala strategi kan du stöta på olika utmaningar och risker. En utmaning är att hålla dig konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig digital miljö. Risken inkluderar att investera i felaktiga digitala initiativ eller att inte uppnå de förväntade resultat. För att hantera dessa utmaningar och risker bör du ha en tydlig plan och processer för att övervaka och utvärdera din strategi. Du bör också vara öppen för att lära dig av dina misstag och göra justeringar när det behövs.

 

Hur kan jag hålla min digitala strategi relevant och anpassad till snabba förändringar i den digitala världen?2023-09-04T09:47:14+02:00

Den digitala världen är dynamisk och förändras ständigt. För att hålla din digitala strategi relevant bör du vara uppmärksam på de senaste trenderna och teknologiska innovationerna inom din bransch. Du bör också vara öppen för att göra justeringar i din strategi när det behövs för att möta nya utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att vara flexibel och beredd att anpassa din strategi efter behov.

 

Vilka budgetmässiga överväganden bör jag göra när jag utformar min digitala strategi?2023-09-04T09:46:54+02:00

Din digitala strategi bör ta hänsyn till budgeten för dina digitala aktiviteter. Du bör fastställa hur mycket du är villig att investera i olika digitala kanaler och aktiviteter och se till att du allokerar dina resurser på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att övervaka och hantera din budget kontinuerligt och göra justeringar om det behövs för att maximera avkastningen på din investering.

 

Hur kan jag mäta framgången av min digitala strategi och vilka nyckelindikatorer (KPI:er) bör jag övervaka?2023-09-04T09:46:38+02:00

För att mäta framgången av din digitala strategi bör du övervaka relevanta KPI:er som är kopplade till dina mål. Exempel på KPI:er inkluderar konverteringsfrekvensen på din webbplats, kundtillväxt, försäljningsökningar, antalet besökare på din webbplats, klickfrekvensen på dina annonser och engagemanget på sociala medier. Genom att analysera dessa data kan du bedöma hur väl din strategi fungerar och fatta beslut om eventuella justeringar som behövs.

 

Vilka digitala marknadsförings- och reklammetoder bör jag inkludera i min strategi för att öka synligheten och engagera min målgrupp?2023-09-04T09:46:19+02:00

De digitala marknadsförings- och reklammetoder som du bör inkludera beror på dina mål och din målgrupp. Några vanliga metoder inkluderar sökmotoroptimering (SEO) för att förbättra din synlighet i sökresultaten, betalda annonser för att öka trafiken till din webbplats, innehållsmarknadsföring för att leverera relevant och värdefullt innehåll till din målgrupp, och sociala medier-marknadsföring för att engagera din målgrupp på plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn. E-postmarknadsföring är också ett kraftfullt verktyg för att kommunicera med befintliga kunder och prospekteringskunder.

 

Tjänster för snabbväxande bolag

Med fokus på att nå eller överträffa satta mål och att göra allt så strukturerat och effektivt som möjligt

Digital strategi

Starta allt med en tydlig bild av var ni vill och hur ni ska nå dit

Digitala kampanjer

Vi optimerar er marknadsbudget med lönsamma kampanjer

PR-tjänster

Köpt media tar dig inte hela vägen. Vi hjälper dig även med PR.

Öka trafiken till din site

Man kan inte underskatta vikten av att driva rätt typ av trafik till sin site, som konverterar till lönsamma kunder.

Traffic

Öka försäljningen med inbound

LIka viktigt som att få besökare till siten är det att konvertera dem till kunder, via bland annat en inboundstrategi

Sales Chart

Nu kör vi!

Låt mig hjälpa er att nå era mål snabbare. Strukturerat, kreativt och alltid med uppsatta mål i fokus.

Christian Muda

Digital strateg och growth hacker

Christian Muda
Digital strateg och growth hacker

Vill du nå dina mål snabbare?
Fyll i formuläret nedan
så hör jag av mig inom 5 minuter.