Inom growth hacking startar de flesta processer med att man definierar sin North Star Metric. Men vad är en North Star Metric? hur tar man fram den och vilken nytta har man av att ha en North Star Metric på ett företag som alla arbetar mot. Det ska jag reda ut i detta blogginlägg!

VAD ÄR EN NORTH STAR METRIC?

En North Star Metric är ett mätetal som är viktigare än alla andra för ett företags tillväxt och kundnöjdhet. Det ger en tydlig riktning för alla som arbetar i företaget och iden är att om man skapat en nog bra tjänst eller produkt som kommer tillväxten som en följd.

EXEMPEL PÅ NORTH STAR METRICS:

 • Facebook: antal aktiva användare mer månad
 • Spotify: Tid man lyssnar
 • AirBnB: Antal bokade nätter
 • Uber: Antal åkturer per vecka
 • Amazon: Antal köp per månad

VINST ÄR INGEN BRA NORTH STAR METRIC

Att bara fokusera på vinst eller lönsamhet är i sig ingen bra North Star Metric. På kort sikt kan detta ge resultat, men på lång sikt behöver ert företag ha en produkt eller tjänst som ger kunden så pass mycket värde att den blir en lojal, trogen kund som stannar kvar och rekommenderar er till sina vänner och bekanta.

FÖRDELAR MED ATT ARBETA MOT EN NORTH STAR METRIC

Det finns en rad fördelar med att definiera vilken North Star Metric man har som bolag. Några exempel:

 • Fokus. Alla i företaget vet exakt vilket mål som är det viktigaste
 • Tydlighet – målet är så enkelt att följa upp och kommunicera att alla vet hur företaget mår
 • Kundfokus. När man jobbar mot en North Star Metric istället för at ta ut maximal vinst får man automatiskt ett kundfokus som är lönsamt i det långa loppet.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN NORTH STAR METRIC OCH “DET VIKTIGASTE MÄTETALET” – ONE METRIC THAT MATTERS (OMTM).

growth hacking sammanhang är det ofta “One Metric That Matters” – Det viktigaste mätetalet – som ett team fokuserar på. ett i taget, mellan 2-6 månader. Detta till skillnad från en North Star Metric – som är fokus på lång sikt för hela bolaget. De nedbrytna mätetalen är dock viktiga steg på vägen för at artbeta mot sin North Star Metric.

Vad är en North Star Metric?

Vad är en North Star Metric?

TRE SKILLNADER MELLAN EN NORTH STAR METRIC OCH “DET VIKTIGASTE MÄTETALET”

 1. För vem: En North Star Metric ska fungera som guide för samtliga avdelningar, medan “Det viktigaste mätetalet” är tänkt för ett enskilt projekt som ett team jobbar med för att göra en förbättring på kort sikt.
 2. Tid för att må resultat. En north start metric är avsedd att fokusera på över tid, för långsikt tillväxt. Det viktigaste mätetalet däremot är ett kortsiktigt projekt som är det viktigaste att förbättra för stunden.
 3. Det viktigaste mätetalet stödjer er North Star Metric. Man kan förenklat säga att det är ett steg på vägen.

Boka ett möte med oss så hjälper vi er formulera er North Star Metric! Samt bryta ner det långsiktiga målet i kortsiktiga aktiviteter som vi jobbar mot i projektform!

Publicerat den september 1st, 2023 / Kategorier : Digital strategi, Growth hacking /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: