Välj rätt byrå för programmatic – och nå framgångar med programmatisk annonsering. I dagens digitala landskap har programmatic buying blivit en alltmer populär metod för att köpa och sälja annonser. Istället för att manuellt förhandla och köpa annonsutrymme över telefon, automatiseras hela processen med hjälp av algoritmer och data. Detta har inte bara revolutionerat annonsindustrin, utan även gett företag möjlighet att effektivisera sina annonseringsstrategier och uppnå bättre resultat.

Välj rätt byrå för programmatic – En guide till framgångsrik annonshantering

Att välja rätt byrå för programmatic är en avgörande faktor för att maximera avkastningen på investeringen. Här är en guide som hjälper dig att navigera genom den programmatiska världen och välja rätt byrå för dina behov. Känns det svårt – kontakta oss gärna – så gör vi arbetet med att välja byrå för programmatic åt er.

#1. Förstå begreppen

Innan du väljer en byrå är det viktigt att förstå de grundläggande begreppen inom programmatic buying. RTB, DSP och SSP är förkortningar för begrepp som faktiskt är rätt enkla att förstå. Låt inte byrån köra över er med ett språk som ni inte fattar – här kommer förklaringar för de vanliga begreppen inomprogrammatic. Förståelsen av dessa begrepp kommer att hjälpa dig att kommunicera med byrån och utvärdera deras förmåga att hantera programmatisk annonsering.

#2. Real Time Bidding (RTB)

Real Time Bidding (RTB) är en av de vanligaste metoderna och innebär att annonser köps och säljs i realtid på en annonsbörs. Detta möjliggör snabba och automatiska budgivningar baserat på målgruppsdata och fördefinierade kriterier. En annan viktig term är remarketing eller retargeting, där annonser riktas mot användare som tidigare visat intresse för dina produkter eller tjänster.

#3. Demand Side Platform (DSP)

En Demand Side Platform (DSP) är en plattform som används av annonsköpare för att köpa annonser. Det är viktigt att välja en byrå som har en etablerad DSP eller har erfarenhet av att arbeta med olika DSP:er. En bra DSP bör kunna erbjuda dig möjlighet att hantera och optimera dina annonser, genom att ge dig tillgång till målgruppsdata, köpbeteenden och kampanjstatistik.

#4. Sell Side Platform (SSP)

En Sell Side Platform (SSP) är en teknisk plattform som används av sajtägare för att erbjuda sina annonsplatser till annonsköpare. En erfaren byrå bör kunna navigera och dra nytta av olika SSP:er för att säkerställa att dina annonser visas på relevanta webbplatser och når rätt målgrupp. Genom att samarbeta med en byrå som har starka relationer med olika SSP:er kan du få tillgång till exklusiva annonsinventeringar och förhandla fram förmånliga avtal.

#5. Erfarenhet och kompetens

Att välja en byrå med erfarenhet och kompetens inom programmatic buying är avgörande för att få bästa möjliga resultat. Utvärdera byråns tidigare arbete och referensprojekt för att bedöma deras förmåga att leverera effektiva kampanjer och optimera resultat. Ta reda på hur länge byrån har arbetat med programmatic buying och vilka branscher de har erfarenhet av. En byrå med djup kunskap och expertis inom ditt specifika marknadssegment kommer att kunna skapa strategier som är skräddarsydda för din målgrupp och dina affärsmål.

#6. Teknologi och verktyg

Programmatic buying är starkt kopplat till teknologi och verktyg som används för att automatisera annonshantering och optimering. Fråga byrån vilka verktyg de använder och hur de integrerar dessa i sin arbetsprocess. En välutrustad byrå bör ha tillgång till avancerade analysverktyg, datadriven optimering och förmåga att implementera avancerade målgruppssegmenteringar. Se också till att byrån är uppdaterad med de senaste trenderna och innovationerna inom programmatic buying för att säkerställa att din annonsering är effektiv och konkurrenskraftig.

#7. Transparens och rapportering

En pålitlig byrå bör vara transparent och kunna ge dig insyn i processen för programmatic buying. De bör kunna ge dig detaljerade rapporter om kampanjprestation, budgetutnyttjande och målkostnad per konvertering. Transparens är viktig för att du ska kunna utvärdera framgången av dina annonser och fatta informerade beslut. Det är mycket vanligt med kick-back upp till 30% från vissa DSP:er – se till att ni får del av denna kick-back.

Be också om referenser från tidigare kunder för att få en uppfattning om hur byrån har hanterat rapportering och kommunikation med sina klienter.

#8. Budget och ROI

Diskutera budget och förväntad avkastning på investeringen (ROI) med byrån. En professionell byrå bör kunna ge dig råd om hur du optimerar din budget för att nå dina affärsmål. Be om exempel på tidigare kampanjer där byrån har levererat positiva ROI-resultat för sina klienter. En noggrann utvärdering av byråns förmåga att generera mätbara resultat kommer att vara avgörande för ditt val.

Sammanfattning – välj rätt byrå för programmatic

Valet av rätt byrå för programmatic buying är avgörande för att maximera din annonseringspotential och nå dina affärsmål. Genom att förstå de grundläggande begreppen, välja en byrå med erfarenhet och kompetens inom området, utvärdera deras teknologi och verktyg, efterfråga transparens och rapportering samt diskutera budget och förväntad ROI kan du fatta en välinformerad beslut. Ta dig tid att forska och jämföra olika byråer innan du fattar ditt val. Att investera i rätt programmatic byrå kommer att ge dig möjlighet att optimera din annonseringsstrategi och uppnå framgångsrika resultat i den digitala annonseringsvärlden.

Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp att välja rätt byrå för programmatic

Publicerat den juni 5th, 2023 / Kategorier : Byråval, Programmatic /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: