Effektiviteten av outsourcad marknadsföring kan säkerställas genom regelbunden kommunikation och uppföljning med den outsourcade partnern, fastställande och utvärdering av mätbara mål och KPI:er, samt regelbunden utvärdering och anpassning av marknadsstrategin baserat på resultaten.

Publicerat den februari 22nd, 2024 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: