Vanliga misstag inkluderar att välja en partner utan tillräcklig erfarenhet eller expertis, bristande kommunikation och förståelse för företagets behov och mål, bristande uppföljning och övervakning av prestationer samt att inte fastställa tydliga mål och förväntningar från början.

Publicerat den februari 22nd, 2024 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: