Det är viktigt att företaget regelbundet utvärderar sina målsättningar för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och hjälper företaget att röra sig mot sin vision. Hur ofta man bör utvärdera beror på företagets storlek, komplexitet och andra faktorer, men det är vanligt att företag utvärderar sina målsättningar årligen eller kvartalsvis.

Publicerat den maj 11th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: