Ja, målsättningar kan ändras under tiden om företagets behov eller omständigheter förändras. Det är viktigt att företaget är flexibelt och kan anpassa sina målsättningar när det behövs för att fortsätta att röra sig i rätt riktning mot sin vision.

Published On: maj 11th, 2023 / Categories: /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: