SEM står för ”Search Engine Marketing,” vilket på svenska kan översättas som ”Sökmotormarknadsföring.” SEM är en digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att öka synligheten och driva trafik till webbplatser genom betalda annonser på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Syftet med SEM är att exponera webbplatser och deras innehåll för användare när de söker efter specifika sökord och fraser på dessa sökmotorer.

SEM inkluderar vanligtvis två huvudkomponenter:

  1. PPC (Pay-Per-Click-annonsering): Detta är den mest kända delen av SEM. Annonsörer skapar annonser som är kopplade till specifika sökord och betalar för varje klick på dessa annonser. När en användare söker efter ett sökord som är relevant för annonsören, kan annonserna visas i sökmotorresultaten eller på andra plattformar och nätverk som stöder PPC-annonsering. Annonsören betalar endast när någon klickar på annonsen. Google Ads är ett av de mest populära verktygen för att skapa och hantera PPC-annonser.
  2. SEO (Search Engine Optimization): Även om SEO är en separat strategi, är det en viktig komplettering till SEM. SEO handlar om att optimera en webbplats och dess innehåll för att förbättra dess organiska synlighet i sökmotorresultaten. Medan PPC ger omedelbar synlighet genom betalda annonser, strävar SEO efter att förbättra en webbplatsens placering i de organiska (icke-betalda) sökresultaten genom att optimera faktorer som sökordsanvändning, innehållskvalitet och teknisk webbplatsstruktur.

SEM är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra produkter, tjänster och webbplatser online eftersom det riktar in sig på användare som aktivt söker efter specifik information eller lösningar. Företag och annonsörer använder SEM för att nå en bred målgrupp och att driva trafik som är mer benägen att konvertera, eftersom de redan har visat intresse genom sina sökningar. SEM ger också möjligheten att exakt mäta avkastningen på investeringen (ROI) eftersom annonsörerna bara betalar när någon klickar på deras annonser.

 

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: