UTM är en förkortning som står för ”Urchin Tracking Module,” även om den ibland tolkas som ”Urkund Tracking Marker.” UTM-parametrar är kodade strängar som används i webbadresser (URL:er) för att spåra och analysera källan till trafik till en webbplats eller en specifik webbsida. Dessa parametrar används ofta i digital marknadsföring och webbanalys för att mäta effektiviteten av olika marknadsföringskampanjer, länkar och källor.

UTM-parametrar innehåller information om hur besökare kom till en viss webbplats eller webbsida.

Fem huvudkomponenter i UTM-parametrar:

  1. Kampanj (Campaign): Detta fält beskriver namnet på kampanjen eller marknadsföringsinitiativet som genererade trafiken. Till exempel kan det vara namnet på en e-postkampanj, en social media-annonskampanj eller en bannerannons.
  2. Källa (Source): Säger var trafiken kommer ifrån, som till exempel Google, Facebook, Twitter eller en specifik webbplats.
  3. Medium: Medium beskriver typen av trafikkälla. Till exempel kan det vara e-post, social media, cpc (cost-per-click) annonser, organisk sökning eller något annat.
  4. Innehåll (Content): Detta är ett valfritt fält som används för att ytterligare specificera länkar eller annonser inom samma kampanj och källa. Det kan vara användbart för att skilja mellan olika annonser inom samma källa och kampanj.
  5. Term: Term-fältet används ofta för att spåra specifika sökord eller sökfraser i PPC-annonsering (Pay-Per-Click).

Här är ett exempel på hur en URL med UTM-parametrar kan se ut:

https://www.boosty.se/page?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=summer_sale&utm_content=ad_1&utm_term=sale

När en besökare klickar på en länk med UTM-parametrar, registreras informationen i webbanalysverktyget. Det ger marknadsförare och webbanalytiker möjlighet att spåra vilka kampanjer, källor och medier som genererar trafik och konverteringar på webbplatsen. Detta ger insikter som hjälper till att mäta och förbättra marknadsföringsinsatserna och optimera annonseringsbudgeten. Populära webbanalysverktyg som Google Analytics ger användarna möjlighet att enkelt spåra UTM-parametrar och analysera resultat.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: