Vanliga frågor2023-05-16T13:32:27+02:00

Vanliga frågor

Har du frågor kring våra tjänster är du så välkommen att kontakta oss. Men många svaren finns även nedan!

Vad är skillnaden mellan en traditionell kampanj och en digital kampanj2023-09-07T10:28:49+02:00

Det finns flera betydande skillnader mellan en traditionell kampanj och en digital kampanj, som inkluderar följande aspekter:

 1. Kanal och plattform:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer använder vanligtvis icke-digitala kanaler och plattformar såsom TV, radio, tryckta tidningar, tidningar, direktreklam (till exempel brev och broschyrer), och utomhusreklam (som affischer och skyltar).
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer utnyttjar digitala kanaler och plattformar såsom sociala medier, sökmotorer (som Google), e-postmarknadsföring, webbplatser, mobilappar och andra onlineverktyg och tjänster.
 2. Målgruppsinriktning:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer har ofta en bredare och mindre specifik målgrupp eftersom det är svårt att rikta sig till en specifik målgrupp på samma sätt som digitala kampanjer.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mycket mer målinriktade och anpassade till en specifik målgrupp baserat på demografiska data, beteendemönster och intressen som samlas in online.
 3. Mätning och analys:
  • Traditionell kampanj: Det är ofta svårt att mäta och analysera effektiviteten av traditionella kampanjer på ett exakt sätt. Det kan kräva enkäter eller andra icke-digitala metoder.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer erbjuder möjligheten att mäta resultat i realtid med hjälp av olika nyckelindikatorer som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, ROI (avkastning på investeringen) och engagemang på sociala medier. Detta ger marknadsförare möjlighet att snabbt optimera och anpassa kampanjen för att uppnå bättre resultat.
 4. Kostnadseffektivitet:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer kan vara dyra, särskilt om de involverar TV-reklam eller tryckta material med höga produktionskostnader.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mer kostnadseffektiva eftersom de ofta har lägre startkostnader och mer flexibla budgetalternativ. Annonsering på sociala medier och sökmotorer tillåter också marknadsförare att ha kontroll över sina utgifter i realtid.
 5. Interaktivitet:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer är vanligtvis mer enriktade, med begränsad möjlighet till interaktion från målgruppen.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan vara mycket mer interaktiva, med möjlighet till omedelbar feedback och deltagande från målgruppen genom kommentarer, gillanden, delningar och direkta svar på kampanjmeddelanden.
 6. Tid och räckvidd:
  • Traditionell kampanj: Traditionella kampanjer kan ha en längre produktionscykel och tar tid att nå sin publik, särskilt i tryckta medier som kräver distribution.
  • Digital kampanj: Digitala kampanjer kan startas snabbt och nå en global publik på kort tid.

Sammanfattningsvis är digitala kampanjer mer målinriktade, mätbara, interaktiva och kostnadseffektiva jämfört med traditionella kampanjer. Båda typerna har dock sina unika fördelar och kan vara effektiva beroende på målet och målgruppen för marknadsföringsinsatsen. Många företag väljer ofta att använda både traditionell och digital marknadsföring som en del av sin övergripande marknadsstrategi för att nå olika segment av sin publik.

Vilka aspekter och komponenter ingår i en digital kampanj?2023-09-07T10:26:58+02:00

Här är några viktiga aspekter och komponenter som vanligtvis ingår i en digital kampanj:

 1. Mål och målgrupp: Innan en digital kampanj startar är det viktigt att definiera klara mål och identifiera målgruppen som kampanjen riktar sig till. Mål kan vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART).
 2. Digitala kanaler: En digital kampanj kan använda olika digitala plattformar och kanaler, inklusive sociala medier (som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), sökmotorer (som Google), e-postmarknadsföring, webbplatsannonsering, mobilappar och mer.
 3. Innehåll: Kampanjen kräver relevant och engagerande innehåll som lockar målgruppen. Detta innehåll kan vara text, bilder, videor, blogginlägg, infografik, webbinarier och andra format.
 4. Tidpunkt och schemaläggning: Kampanjen bör planeras noggrant, inklusive startdatum och slutdatum, för att dra nytta av säsongsbetonade trender eller händelser som är relevanta för målgruppen.
 5. Budget och resurser: Det krävs en budget för att genomföra en digital kampanj, inklusive annonseringskostnader, design och utveckling av innehåll, och eventuella externa resurser som behövs.
 6. Mätning och analys: Efter att kampanjen har startat är det viktigt att kontinuerligt övervaka och mäta dess prestanda med hjälp av nyckelindikatorer och analytikverktyg. Detta gör det möjligt att justera och optimera kampanjen i realtid för att uppnå bästa möjliga resultat.
 7. Optimering: Baserat på resultaten av mätningen kan kampanjen optimeras genom att justera strategi, innehåll eller målgruppsinriktning för att maximera dess effektivitet.

Digitala kampanjer är mycket flexibla och kan anpassas efter de specifika behoven och målen för varje organisation eller företag. Genom att använda digitala kanaler kan företag och marknadsförare nå en bredare och mer målinriktad publik, samtidigt som de har möjlighet att mäta och anpassa sin marknadsföringsinsats i realtid för att maximera resultatet.

Vad är en digital kampanj?2023-09-07T10:25:43+02:00

En digital kampanj är en strategisk marknadsföringsinsats som utnyttjar digitala kanaler och verktyg för att nå en specifik målgrupp online. Syftet med en digital kampanj kan variera beroende på organisationens mål, men det kan inkludera att öka medvetenhet om ett varumärke, generera leads, öka försäljning, eller engagera och interagera med befintliga kunder.

Vilka risker och utmaningar bör jag vara medveten om när jag genomför min inbound marketing-strategi och hur kan jag hantera dem?2023-09-04T11:30:19+02:00

När du genomför en inbound marketing-strategi kan du stöta på utmaningar som hård konkurrens, svårigheter att ranka högt på sökmotorer och att generera kvalitetsinnehåll i en jämn takt. En risk är att resultaten inte kommer omedelbart, och det kan ta tid innan du ser en positiv ROI på din investering. För att hantera dessa utmaningar bör du ha tålamod och vara konsekvent i din strategi. Det är också viktigt att mäta och analysera resultaten och göra justeringar när det behövs för att maximera effektiviteten av din inbound marketing-strategi.

Genom att hantera dessa utmaningar på ett strategiskt sätt kan du övervinna hinder och uppnå framgång med din inbound marketing-strategi över tid.

 

Hur kan jag hålla min inbound marketing-strategi relevant och anpassad till förändringar i den digitala världen?2023-09-04T11:29:45+02:00

För att hålla din inbound marketing-strategi relevant måste du följa utvecklingen inom digital marknadsföring och anpassa dig till nya trender och teknologier. Fortsätt att undersöka din målgrupp och uppdatera dina köparpersonor när beteenden och preferenser förändras. Var även beredd att göra justeringar i din strategi och experimentera med nya idéer och metoder.

 

Hur kan jag anpassa min inbound marketing-strategi för olika stadier av kundresan?2023-09-04T11:28:21+02:00

Inbound marketing kan anpassas för olika stadier av kundresan genom att erbjuda olika typer av innehåll. I det tidiga stadiet kan du skapa medvetenhet genom informativa blogginlägg och guider. I mellanstadiet kan du erbjuda mer djupgående innehåll som e-böcker eller webbinarier för att överväga alternativ. I det sista stadiet kan du använda testimonials och kundberättelser för att stärka förtroendet och uppmuntra till konvertering.

 

Hur kan jag använda e-postmarknadsföring som en del av min inbound marketing-strategi?2023-09-04T11:27:40+02:00

E-postmarknadsföring är ett effektivt sätt att engagera och omvandla leads till kunder. Du kan använda e-post för att leverera värdefullt innehåll, skicka personliga erbjudanden och automatisera följduppföljning. Det är viktigt att segmentera din e-postlista baserat på leads intressen och beteende för att skicka relevant och målinriktat innehåll.

 

Hur kan jag använda sociala medier för inbound marketing?2023-09-04T11:27:17+02:00

Sociala medier är en kraftfull plattform för inbound marketing. Du kan använda dem för att dela ditt innehåll, engagera din målgrupp genom att svara på frågor och kommentarer, och bygga relationer genom att dela branschnyheter och interagera med influencer. Det är viktigt att vara konsistent och autentisk i ditt sociala medie-engagemang och att skapa innehåll som är delbart och engagerande.

 

Vilka digitala kanaler och plattformar är mest effektiva för inbound marketing?2023-09-04T11:26:58+02:00

Effektiva digitala kanaler och plattformar för inbound marketing kan variera beroende på din målgrupp och bransch. Men vanliga alternativ inkluderar din egen webbplats och blogg, sociala medier som Facebook och LinkedIn, sökmotoroptimering (SEO) för att öka synligheten i sökresultaten, och e-postmarknadsföring för att följa upp med leads. Det är viktigt att använda de kanaler som din målgrupp är mest aktiva på.

 

Hur kan jag mäta resultatet av min inbound marketing-strategi?2023-09-04T11:26:30+02:00

För att mäta resultatet av din inbound marketing-strategi bör du övervaka olika KPI:er. Exempel på KPI:er inkluderar antal webbplatsbesökare, antal leads genererade, konverteringsfrekvensen (omvandlingsgraden) från lead till kund, öppnings- och klickfrekvensen för e-postmarknadsföring och engagemanget på sociala medier. Dessutom kan du övervaka intäkter och avkastning på investeringen (ROI) för att bedöma den ekonomiska effekten av din strategi.

 

Vilka typer av innehåll bör jag skapa för min inbound marketing-strategi?2023-09-04T11:25:58+02:00

De typer av innehåll du skapar bör vara anpassade till din målgrupps behov och intressen. Det kan inkludera blogginlägg som besvarar vanliga frågor inom din bransch, videor som visar din produkt eller tjänst i användning, e-böcker eller guider som erbjuder djupgående information och infografik som visualiserar statistik och data. Kundrecensioner och användarberättelser kan också vara kraftfulla för att bygga förtroende.

 

Hur kan inbound marketing hjälpa mitt företag att nå sina affärsmål och öka lönsamheten?2023-09-04T11:25:39+02:00

Inbound marketing kan hjälpa ditt företag att nå sina affärsmål genom att generera kvalificerade leads och konvertera dem till betalande kunder. Genom att erbjuda värdefullt innehåll kan du positionera dig som en expert inom din bransch och bygga förtroende hos potentiella kunder. Detta kan leda till ökad försäljning, ökad varumärkeskännedom och en ökning av lönsamheten över tid.

 

Vilka steg bör jag ta för att implementera en effektiv inbound marketing-strategi?2023-09-04T11:25:20+02:00

För att implementera en effektiv inbound marketing-strategi bör du först definiera din målgrupp och deras behov. Sedan kan du skapa relevant och värdefullt innehåll som tilltalar den målgruppen. Detta innehåll kan inkludera blogginlägg, videor, e-böcker, infografik och mycket mer. Nästa steg är att sprida ditt innehåll på olika digitala plattformar som din målgrupp använder, inklusive din webbplats, sociala medier och e-postmarknadsföring. Slutligen bör du mäta resultatet av din inbound marketing-strategi och göra justeringar när det behövs.

 

Vad är inbound marketing och varför är det viktigt för mitt företag?2023-09-04T11:24:56+02:00

Inbound marketing är en strategisk metod för att attrahera, engagera och behålla potentiella kunder genom att skapa och dela värdefullt innehåll som är anpassat till deras behov och intressen. Istället för att störa potentiella kunder med oönskade meddelanden fokuserar inbound marketing på att dra till sig kunder som är intresserade av det du erbjuder. Det är viktigt eftersom det bygger upp ett förtroendeförhållande med dina kunder, ökar varumärkeslojalitet och kan leda till långsiktiga kundrelationer.

 

Vilka risker och utmaningar bör jag vara medveten om när jag genomför min digitala strategi och hur kan jag hantera dem?2023-09-04T09:47:33+02:00

När du genomför din digitala strategi kan du stöta på olika utmaningar och risker. En utmaning är att hålla dig konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig digital miljö. Risken inkluderar att investera i felaktiga digitala initiativ eller att inte uppnå de förväntade resultat. För att hantera dessa utmaningar och risker bör du ha en tydlig plan och processer för att övervaka och utvärdera din strategi. Du bör också vara öppen för att lära dig av dina misstag och göra justeringar när det behövs.

 

Hur kan jag hålla min digitala strategi relevant och anpassad till snabba förändringar i den digitala världen?2023-09-04T09:47:14+02:00

Den digitala världen är dynamisk och förändras ständigt. För att hålla din digitala strategi relevant bör du vara uppmärksam på de senaste trenderna och teknologiska innovationerna inom din bransch. Du bör också vara öppen för att göra justeringar i din strategi när det behövs för att möta nya utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att vara flexibel och beredd att anpassa din strategi efter behov.

 

Vilka budgetmässiga överväganden bör jag göra när jag utformar min digitala strategi?2023-09-04T09:46:54+02:00

Din digitala strategi bör ta hänsyn till budgeten för dina digitala aktiviteter. Du bör fastställa hur mycket du är villig att investera i olika digitala kanaler och aktiviteter och se till att du allokerar dina resurser på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att övervaka och hantera din budget kontinuerligt och göra justeringar om det behövs för att maximera avkastningen på din investering.

 

Hur kan jag mäta framgången av min digitala strategi och vilka nyckelindikatorer (KPI:er) bör jag övervaka?2023-09-04T09:46:38+02:00

För att mäta framgången av din digitala strategi bör du övervaka relevanta KPI:er som är kopplade till dina mål. Exempel på KPI:er inkluderar konverteringsfrekvensen på din webbplats, kundtillväxt, försäljningsökningar, antalet besökare på din webbplats, klickfrekvensen på dina annonser och engagemanget på sociala medier. Genom att analysera dessa data kan du bedöma hur väl din strategi fungerar och fatta beslut om eventuella justeringar som behövs.

 

Vilka digitala marknadsförings- och reklammetoder bör jag inkludera i min strategi för att öka synligheten och engagera min målgrupp?2023-09-04T09:46:19+02:00

De digitala marknadsförings- och reklammetoder som du bör inkludera beror på dina mål och din målgrupp. Några vanliga metoder inkluderar sökmotoroptimering (SEO) för att förbättra din synlighet i sökresultaten, betalda annonser för att öka trafiken till din webbplats, innehållsmarknadsföring för att leverera relevant och värdefullt innehåll till din målgrupp, och sociala medier-marknadsföring för att engagera din målgrupp på plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn. E-postmarknadsföring är också ett kraftfullt verktyg för att kommunicera med befintliga kunder och prospekteringskunder.

 

Hur kan jag analysera och förstå min målgrupp bättre för att rikta min digitala strategi mot dem?2023-09-04T09:46:02+02:00

Förståelsen av din målgrupp är avgörande för att utforma en effektiv digital strategi. Du kan använda olika verktyg och tekniker, inklusive marknadsundersökningar, kundanalyser, användarstudier och dataanalys, för att samla in information om dina kunder. Det är viktigt att definiera målgruppens behov, preferenser och smärtpunkter så att du kan skapa relevant och engagerande innehåll och erbjudanden som attraherar och behåller dem.

 

Vilka typer av digitala kanaler och plattformar bör jag överväga att använda i min digitala strategi?2023-09-04T09:45:44+02:00

Valet av digitala kanaler och plattformar beror på din målgrupp och dina mål. Vanliga alternativ inkluderar webbplatser, sociala medier som Facebook och Instagram, e-postmarknadsföring, sökmotoroptimering (SEO), sökannonser (t.ex. Google Ads), innehållsmarknadsföring och mobilappar. Valet av kanaler bör baseras på var din målgrupp är mest aktiv och vilka kanaler som bäst stöder dina affärsmål.

 

Vilka steg bör jag ta för att utveckla och implementera en effektiv digital strategi?2023-09-04T09:45:25+02:00

Utvecklingen och implementeringen av en digital strategi innebär flera viktiga steg. Först och främst bör du definiera dina affärsmål och identifiera de digitala resurser som behövs för att nå dem. Sedan bör du analysera din målgrupp för att förstå deras beteenden och preferenser online. Efter det kan du skapa en plan för att använda digitala kanaler och verktyg, inklusive webbplatser, sociala medier, e-postmarknadsföring och andra, för att engagera din målgrupp och uppnå dina mål. Ett viktigt steg är att sätta upp mätbara KPI:er för att utvärdera framgången med din strategi och göra nödvändiga justeringar under tiden.

 

Hur kan en digital strategi hjälpa mitt företag att nå sina affärsmål och öka lönsamheten?2023-09-04T09:44:57+02:00

En digital strategi hjälper företag att identifiera de mest effektiva sätten att använda digitala resurser för att uppnå sina mål. Det kan innefatta att öka försäljningen online, förbättra kundtillfredsställelsen genom digitala kanaler, minska kostnader genom digitalisering av processer och mycket mer. Genom att fokusera på rätt digitala initiativ kan företag öka sin konkurrenskraft, locka nya kunder och förbättra sin lönsamhet.

 

Vad är en digital strategi och varför är den viktig för mitt företag?2023-09-04T09:44:34+02:00

En digital strategi är en övergripande plan som syftar till att använda digitala resurser och verktyg för att uppnå affärsmål och öka företagets lönsamhet. Den inkluderar vanligtvis en detaljerad beskrivning av hur företaget tänker använda digital teknik, resurser och kanaler för att nå sina mål. Digitala strategier är viktiga eftersom de hjälper företag att anpassa sig till den digitala eran och dra nytta av de möjligheter och utmaningar som den medför. Genom att ha en tydlig digital strategi kan företag effektivisera sina processer, öka sin synlighet på nätet och förbättra kundupplevelsen.

 

Vad kostar en webbsida?2023-09-01T09:59:24+02:00

Vi brukar jämföra ett webbsideprojekt med att bygga ett hus. Det är ömöjligt att säga vad ett hus ska kosta innan man har en ritning – och omöjligt att veta vad det kostar att ta fram en ritning innan man vet om det är en friggebod eller 20-våningshus som ska byggas.

Exakt samma sak är det med webbprojekt. Innan man vet vilket CMS som är rätt och hur komplex siten kommer att bli behöver ett förarbete göras – och omfattningen av det vet man först efter en uppstartsworkshop med kunden. Vi har skapat vår process för webbutveckling efter många lärdomar genom åren. I vår process kan du få tydliga kostnadsestimat för varje del i ett stort projekt.

Hur billigt kan man göra en webbsida?

Allra billigast är det att utgå från en färdig mall i WordPress eller Webflow. Men det kommer med så stora begränsningar att få bolag nöjer sig med en mall. Nästa steg är en enkel webbsida som man bygger i Webflow. Dessa projekt kan starta på 50.000 SEK, beroende på omfattning. Det stora arbetet – oavsett mall eller inte – är dock alltid innehållet. Bilder, filmer och SEO-optimerade texter.

Christian Muda

Digital strateg och growth hacker

Gör som andra snabbväxande bolag – välj Boosty

Älskar att göra alla parter nöjda!