Vi använder kvantitativa och kvalitativa analysverktyg för att hitta insikter som kan förbättra era resultat, genom bland annat sökmotoroptimering och konverteringsoptimering.

För när en ny websida är lanserad – då startar det riktiga arbetet med att optimera och utveckla den vidare samt löpande fylla på med nytt intressant, relevant, sökmotoroptimerat innehåll!

Webbsideoptimering

LANSERING ÄR BARA BÖRJAN

När du lanserar en ny webbsida har arbetet bara startat. redan efter ett par veckor kan du se tydliga resultat i Google Analytics i vad som fungerar och vad som inte fungerar. Med kvalitativa analysverktyg som Hotjar kan vi snabbt skaffa ännu bättre insikter.

Med Boostymodellen hittar vi snabbt de områden som är mest prioriterat att förbättra som ger mest impact. Vi tar fram allt material som behövs i former av text, bilder och förbättrade CTA’s.

Ibland är det så enkla saker som att skapa ett par “pelarsidor” för era viktigaste nyckelord som behöver skapas – vilket många företag fortfarande saknar.

När en ny version av en del av siten är lanserad analyserar vi flödet igen, för att hitta nya områden att förbättra. Om och om igen! Detta kallas ofta för konverteringsoptimering.

Det innehåll vi skriver är både baserat på nyckelord vi vet har nog med trafik och är optimerat för sökmotorer – sökmotoroptimering eller SEO.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

På varje nyckelord du vill ranka högt finns det garanterat konkurrens. Samtidigt är sökningar på google den viktigaste källan till relevant trafik, så det gäller att allt innehåll ni skapar är optimerat för sökmotorer.

Fler sidor med bättre innehåll ökar ranking i sökmotorer och leder till mer organisk trafik. Dessutom hjälper bra, relevanta landningssidor när ni driver trafik till dem via köpta annonser. Google optimerar även för relevant innehåll i budgivningen på Adwords.

RÄTT NYCKELORD

Innan ni börjar skriva sökmotoroptiomerat innehåll är det viktigt att göra en sökordsanalys, för att välja rätt nyckelord. Det optimala nyckelorden har både nog sökvolym för att vara värt att satsa på – samt har inte redan så hög konkurrens att det går att slå sig in där. Samt är relevant för er verksamhet såklart.

Webbsideoptimering

RÄTT INNEHÅLL

När vi i nästa steg skriver texten för respektive sida säkerställer vi att alla aspekter för sökmotor- optimering är uppfyllda.

Men. SEO är bara en del i att optimera innehållet. Den andra viktiga pusselbiten är konverteringsoptimering – för att den trafik du genererar till en site ska gå vidare och bli kunder!

Webbsideoptimering

KONVERTERINGSOPTIMERING (CRO)

Har ni mycket trafik till en landningssida, men det är få som går vidare för att boka ett möte eller genomföra ett köp? Då brukar vi lägga in ett Hotjar-script på sidan och får snabbt en bild av vad problemet kan vara.

Vi gör en alternativ design och förbättrar innehållet på landningssidan och A/B testar denna mot originalet. Får vi ett statistiskt säkerställt resultat är det ingen tvekan om att skicka alla besökare till den nya sidan. Sen går vi vidare med nästa sida som inte är optimerad!

VARFÖR SKA MAN ANVÄNDA SIG AV A/B TESTER?

Framförallt är A/B-tester av vikt när du har en webbsida med mycket trafik och redan har gjort en hel del förbättringar, så du är inte är helt säker på att den alternativa sidan är bättre. Genom A/B test begränsas risken, samtidigt som du har ett statistiskt säkert underlag till att göra en förändring.

Har man inte så hög trafik är det svårt att göra ett A/B-test och få det statistiskt säkerställt. Då arbetar vi med andra medel som fokusgrupper och Hotjar för att testa ny design.

BOOSTYS APPROACH TILL KONVERTERINGSOPTIMERING

Vi anpassar alltid våra processer till respektive kunds behov. Men på ett övergripande plan är dessa sex punkter alltid centrala.

1. BÖRJA MED ATT DEFINIERA ER “NORTH STAR”

Vilket mätetal är det som är det absolut främsta för dig och er organisation? Även kallat ett företags “North Star”. Läs mer om vikten med att definiera sin North star här.

2. TA FRAM DET VIKTIGASTE MÄTETALET (ONE METRIC THAT MATTERS)

Baserat på er North Star, vilket mätetal är det som är det absolut viktigaste att förbättra här och nu för dig och er organisation? Det blir fokus för konverteringsoptimeringen.

3. ANALYSERA OCH FORMA HYPOTESER

Vi analyserar var i köpresan du har störst tapp av besökare eller kunder och utvecklar hypoteser till orsaken till detta

4. IDÉARBETE OCH PRIORITERING

Baserat på hypoteserna tar vi fram en mängd olika idéer på hur en ny variant av den aktuella delen av köpresan kan se ut. Ihop med er prioriterar vi de idéer som är mest lovande.

5. BÖRJA TESTA OCH UTVÄRDERA

Vi sätter upp ett A/B test så snart som möjligt, för att snabbt få ut mesta möjliga värde. “Vinnarna” i testet får gå live direkt när de är utsedda.

6. ANALYS AV RESULTATEN

Vi drar lärdomar av de mest framgångsrika varianterna i testet, men även där testen inte visar på en tydlig riktning.

HAR DU NÅGRA AV DESSA UTMANINGAR?

  • Ni testar inte alls nya lösningar utan siten ser ut som den gjorde vid lansering
  • Siten är svår att uppdatera och justera
  • Ni lanserar nya landningssidor baserat på magkänsla utan test innan
  • Ni vill ha statistiskt säkerställda resultat, men vet inte vilken trafik som krävs?
  • Ni baserar test på tidigare framgångsrika strategier snarare än helt nya typer av lösningar
  • Ni vet inte om det är värt att testa nya sidor istället för att satsa på teknisk SEO eller hastighet

Då bör vi ta ett möte ASAP! Kontakta oss nu!

Publicerat den augusti 31st, 2023 / Kategorier : Sökordsoptimering, Webbutveckling /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: