ABM står för ”Account-Based Marketing” (kontobaserad marknadsföring) och är en strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att rikta sig mot specifika företag eller konton istället för breda målgrupper. I ABM skräddarsyr marknadsförare och säljteam sina kampanjer och budskap för att passa de unika behoven och målen hos de utvalda kontona. Här är några viktiga aspekter av ABM:

  1. Identifiering av målkonton: I ABM börjar processen med att identifiera och välja de konton eller företag som man vill nå. Detta baseras ofta på faktorer som företagets storlek, bransch, geografisk plats och andra kriterier.
  2. Skräddarsydda kampanjer och budskap: Istället för att använda en generell marknadsföringsstrategi anpassar marknadsförare och säljteam sina kampanjer och budskap för varje specifikt konto. Detta kan innebära att man skapar personliga meddelanden och erbjudanden som är direkt relevanta för målkontot.
  3. Tätt samarbete mellan marknadsföring och försäljning: ABM kräver ett nära samarbete mellan marknadsföring och försäljning för att säkerställa att de målkonton som valts är rätt och för att optimera kampanjerna och försäljningsinsatserna.
  4. Mätning och utvärdering: ABM fokuserar på att mäta och utvärdera resultat på kontonivå. Det innebär att man tittar på hur väl kampanjerna presterar för varje specifikt konto och gör anpassningar vid behov.
  5. Relationsskapande: ABM är ofta inriktad på att bygga starka och långsiktiga relationer med nyckelpersoner på målkontona. Detta kan innebära att man arbetar med kontinuerlig kommunikation och engagemang.

ABM är särskilt effektivt inom B2B-marknadsföring där företag ofta har en begränsad mängd potentiella kunder som är av hög värde. Genom att fokusera på specifika konton kan man öka chanserna att konvertera dem till kunder och bygga långsiktiga och lönsamma relationer.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: