CAC är en förkortning för ”Customer Acquisition Cost,” vilket på svenska kan översättas som ”Kundanskaffningskostnad.” Det är en viktig nyckeltal inom affärs- och marknadsföringsvärlden som används för att mäta hur mycket det kostar att förvärva en ny kund.

För att beräkna CAC, behöver du ta hänsyn till alla kostnader som är direkt kopplade till att attrahera och konvertera en ny kund. Dessa kostnader kan inkludera:

  1. Marknadsföringskostnader: Alla utgifter som är kopplade till marknadsföringsaktiviteter som annonsering, sociala medier, innehållsproduktion och liknande.
  2. Försäljningskostnader: Kostnader relaterade till försäljningsprocessen, inklusive löner för säljpersonal, provisioner, försäljningsverktyg och liknande.
  3. Kampanjkostnader: Eventuella specifika kampanjkostnader som skapats för att locka nya kunder.
  4. Teknik- och programvarukostnader: Om du använder programvara eller teknik för att driva dina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, inklusive dessa kostnader.
  5. Kundsupportkostnader: Kostnader för att stödja och betjäna nya kunder.

CAC är en viktig parameter eftersom det hjälper företag att förstå hur mycket de måste investera för att förvärva nya kunder och hur lång tid det tar att återhämta dessa investeringar genom kundens livstidsvärde (CLV). CLV är det totala värde som en kund genererar under hela sin tid som kund hos företaget.

För att utvärdera effektiviteten av dina marknadsförings- och försäljningsinsatser är det vanligt att jämföra CAC med CLV. Om CAC är betydligt lägre än CLV är det en indikation på en lönsam kundanskaffningsprocess. Å andra sidan, om CAC är högre än CLV kan det innebära att företaget investerar för mycket i kundanskaffning jämfört med det värde kunderna genererar över tiden. Detta kan hjälpa företaget att fatta beslut om hur man bäst kan allokera sina resurser för att förbättra lönsamheten.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: