CPA är en förkortning för ”Cost Per Acquisition,” vilket kan översättas som ”Kostnad per förvärv” på svenska. Det är ett nyckeltal inom marknadsföring och reklam som används för att mäta kostnaden för att förvärva en ny kund eller användare. CPA mäter hur mycket det kostar att få en önskad konvertering, vilket kan vara en registrering, ett köp, en nedladdning eller någon annan handling som är viktig för en affärsmodell.

Hur beräknar man CPA?

För att beräkna CPA, används följande formel:

CPA= Total kostnad för marknadsföring eller reklam / Antal förvärvade kunder eller konverteringar

CPA är uttryckt i den valuta som används för att mäta marknadsföringskostnaderna (till exempel dollar, euro eller annan valuta). Det är ett viktigt nyckeltal för marknadsförare och annonsörer, eftersom det hjälper dem att utvärdera effektiviteten av sina marknadsföringskampanjer och kan användas för att fatta beslut om budgetallokering och marknadsföringsstrategi.

Låga CPA-värden indikerar att det är relativt billigt att förvärva nya kunder, medan höga CPA-värden indikerar att förvärvet är dyrt. Målet är vanligtvis att minska CPA så mycket som möjligt samtidigt som man bibehåller kvaliteten på de förvärvade kunderna.

CPA är också nära kopplat till andra nyckeltal inom marknadsföring, som Return on Investment (ROI), där man jämför de kostnader som krävs för att förvärva kunder med de intäkter de genererar för att bedöma lönsamheten av marknadsföringsinsatserna.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: