CPC är en förkortning för ”Cost Per Click,” vilket kan översättas till svenska som ”Kostnad per klick.” CPC är ett nyckeltal inom digital marknadsföring och annonsering som används för att mäta kostnaden för varje enskilt klick på en annons eller en länk. CPC är en vanlig betalningsmodell som används i annonsnätverk och plattformar som Google Ads och Facebook Ads.

För att beräkna CPC används följande formel:

CPC= Total kostnad för kampanjen eller annonsen / Totalt antal klick på annonsen eller länken

CPC mäts i den valuta som används för att betala för annonskampanjen, till exempel dollar eller euro. Det är ett viktigt nyckeltal för annonsörer eftersom det hjälper dem att förstå hur mycket varje enskilt klick kostar och att mäta effektiviteten av deras annonskampanjer.

CPC används ofta tillsammans med andra nyckeltal som Click-Through Rate (CTR), som mäter andelen användare som klickar på en annons i förhållande till antalet visningar. Ett högt CPC i kombination med en låg CTR kan indikera att annonsen är dyr och inte så effektiv i att locka användare att klicka på den.

För att optimera CPC och annonskampanjer strävar annonsörer vanligtvis efter att minska kostnaderna per klick och samtidigt förbättra kvaliteten och relevansen av sina annonser. Detta kan inkludera att använda relevant sökord, optimerad annonstext och en väl anpassad målgrupp för att öka chansen att användare kommer att klicka på annonsen.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: