CPM är en förkortning för ”Cost Per Mille,” vilket betyder ”Kostnad per tusen” på svenska. CPM är ett nyckeltal inom digital marknadsföring som används för att mäta kostnaden för att visa en annons 1 000 gånger. CPM är en vanlig betalningsmodell inom annonsering på webbplatser, appar och andra digitala plattformar där annonsutrymme säljs baserat på tusentals visningar.

För att beräkna CPM används följande formel:

CPM = (Total kostnad för kampanjen eller annonsen / Antal visningar) *1000

CPM mäts i den valuta som används för att betala för annonserna, som vanligtvis är dollar eller euro. CPM är särskilt vanligt inom displayannonsering och bannerannonsering på webbplatser och appar.

CPM-annonsering passar främst för annonsörer som vill öka varumärkesexponering och medvetenhet snarare än att driva direkt klick eller konverteringar. Annonsörer betalar för visningar snarare än för klick eller konverteringar, så det är särskilt användbart när målet är att nå en stor publik och öka synligheten.

CPM kan också användas för att jämföra kostnaden för annonsutrymme på olika webbplatser eller plattformar. Genom att jämföra CPM-värden kan annonsörer bedöma kostnaden för att nå sin målgrupp på olika platser och fatta beslut om var de ska investera sina annonseringsresurser.

I allmänhet är CPM en användbar betalningsmodell för att mäta kostnaden för att exponera en annons för en stor publik, men det kan vara mindre relevant om målet är att driva specifika åtgärder som klick eller konverteringar. För dessa syften används ofta andra betalningsmodeller som Cost Per Click (CPC) eller Cost Per Acquisition (CPA).

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: