GA4 är en förkortning för ”Google Analytics 4,” och det är den senaste versionen av Google Analytics, den välkända webbanalystjänsten som tillhandahålls av Google. GA4 är en betydande uppdatering och förbättring av föregående versioner av Google Analytics, inklusive Universal Analytics.

Några viktiga egenskaper och förändringar som kännetecknar GA4:

  1. Händelsecentrerad spårning: GA4 använder en händelsecentrerad modell för spårning, vilket innebär att det fokuserar på att spåra användarens händelser och interaktioner på webbplatsen. Det ger mer flexibilitet och detaljrikedom i hur händelser och konverteringar kan spåras.
  2. Bättre integrering med appar: GA4 är utformad för att fungera sömlöst för att spåra användarbeteende både på webbplatser och mobilappar. Det gör att du kan få en helhetsbild av användarinteraktioner över olika plattformar.
  3. Förbättrad dataskydd och dataprivatesskydd: GA4 har inbyggda funktioner som är utformade för att hjälpa användare att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsföreskrifter. Det ger användare mer kontroll över sina data och ger bättre dataskydd.
  4. Användaröversikter (User ID): GA4 tillåter användare att spåra enskilda användare över olika enheter och sessioner, vilket ger en mer sammanhängande bild av användarbeteende över tid.
  5. Evenemangshantering: GA4 har ett mer avancerat evenemangshanteringssystem som gör det enklare att anpassa och spåra specifika händelser på webbplatsen.
  6. Förutsägelse och analys med maskininlärning: GA4 inkluderar maskininlärning för att generera insikter och förutsägelser om användarbeteende och konverteringar.
  7. Nya rapporter och användaröversikter: GA4 innehåller flera nya rapporter och användaröversikter som ger mer djupgående insikter i användarbeteende.
  8. Ökad fokus på användar-ID och målgruppsbyggande: GA4 främjar byggande av anpassade målgrupper baserat på användarbeteende och identifiering av värdefulla målgrupper för marknadsföring.

Eftersom GA4 är den senaste versionen av Google Analytics rekommenderas användare att överväga att uppgradera till den nya plattformen för att dra nytta av dess avancerade funktioner och bättre dataskyddsfunktioner. Google har framhävt att GA4 kommer att vara huvudfokus för framtida utveckling och innovation inom Google Analytics.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: