LTV är en förkortning som står för ”Lifetime Value,” vilket på svenska kan översättas som ”Kundens livstidsvärde” eller ”Kundens totala värde.” LTV är en viktig ekonomisk och marknadsföringsmetrik som används för att bedöma den potentiella värdet av en kund under hela deras relation med ett företag.

LTV innebär att man tittar på hur mycket en enskild kund genererar i intäkter för ett företag under hela deras kundrelation. Det inkluderar alla köp, återkommande köp och eventuella uppsäljningar eller korsförsäljningar. LTV är särskilt viktigt för företag som arbetar med prenumerationsmodeller, e-handel eller långvariga kundrelationer, eftersom det hjälper företagen att räkna ut hur mycket de kan förvänta sig att tjäna på en genomsnittlig kund över tid.

För att beräkna LTV behöver du vanligtvis följande data:

  1. Genomsnittlig intäkt per kund (ofta kallat ARPU, Average Revenue Per User).
  2. Genomsnittlig tid som en kund förblir kund (vanligtvis mätt i månader eller år).
  3. Genomsnittlig bruttovinstmarginal per kund.

Formeln för att beräkna LTV är följande:

LTV = ARPU x Genomsnittlig kundlivslängd

Detta ger en grundläggande uppskattning av kundens livstidsvärde. Det är viktigt att notera att LTV är en dynamisk siffra och kan variera beroende på olika faktorer, inklusive hur företaget hanterar kundrelationer och kundlojalitet.

För företag är LTV en viktig faktor för att fatta strategiska beslut om marknadsföring, kundförvärv och kundbevarande. Om LTV är högt kan företaget vara villigt att investera mer i att förvärva nya kunder, medan ett lågt LTV kan indikera behovet av att förbättra kundbevarande och lojalitet. LTV kan också användas för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsstrategier och kampanjer samt att prioritera resurser och ansträngningar på kunder som har potential att bli mer lönsamma över tiden.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: