HTTP-statuskoden ”301 Moved Permanently” är en av de många statuskoder som används av webbservrar för att kommunicera med webbläsare och andra klienter. När en webbsida returnerar HTTP-statuskoden 301 till en webbläsare, innebär det att sidan har flyttats permanent till en ny webbadress (URL). Här är en förklaring av vad det betyder:

  1. Permanent omdirigering: Statuskoden 301 indikerar att webbsidan har flyttats permanent till en ny plats. Detta är till skillnad från statuskoden ”302 Found”, som används för tillfälliga omdirigeringar.
  2. Uppdatera bokmärken: När en webbsida använder en 301-omdirigering bör webbläsaren uppdatera sina bokmärken och länkar till den gamla webbadressen för att peka på den nya adressen.
  3. Sökmotoroptimering: 301-omdirigeringar är viktiga för sökmotoroptimering (SEO) eftersom de meddelar sökmotorer som Google att sidan har flyttats permanent. Sökrobotar kommer att börja indexera den nya webbadressen istället för den gamla.
  4. Bevarande av sökresultat: Genom att använda 301-omdirigeringar kan webbplatsägare se till att befintliga sökresultat på sökmotorer fortsätter att leda till rätt sida, även om webbadressen har ändrats.

I praktiken betyder HTTP-statuskoden 301 att den gamla webbadressen har lagts ned och ersatts av den nya. Det är viktigt att använda den korrekta statuskoden beroende på om en omdirigering är permanent eller tillfällig, eftersom det påverkar hur webbläsare och sökmotorer hanterar webbadressen.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: