Förkortningen ”AAARRR” representerar en enkel modell för att beskriva och analysera en kundresas faser inom ramen för digital marknadsföring och försäljning. Denna modell används ofta inom tillväxtmarknadsföring och produktutveckling för att förstå och förbättra hur kunder engageras och konverteras. Varje bokstav i ”AAARRR” representerar en specifik fas i kundresan:

  1. Acquisition (Fånga): Denna fas handlar om att locka uppmärksamheten hos potentiella kunder och få dem att upptäcka din produkt eller tjänst. Det kan inkludera metoder som annonsering, sökmotoroptimering (SEO), sociala medier och innehållsmarknadsföring.
  2. Activation (Aktivering): När en potentiell kund har kommit i kontakt med din produkt eller tjänst, är målet att aktivera dem. Det kan betyda att de skapar ett konto, deltar i en demonstration, laddar ner en app eller utför någon annan åtgärd som visar att de är intresserade av vad du erbjuder.
  3. Retention (Bevarande): Denna fas handlar om att hålla kunderna engagerade och nöjda med din produkt eller tjänst över tid. Återkommande köp, användning av funktioner och positiva erfarenheter hjälper till att bevara kunderna.
  4. Revenue (Intäkt): Målet är att öka intäkterna genom att konvertera aktiverade kunder till betalande kunder eller att öka försäljningen från befintliga kunder genom uppsäljning och korsförsäljning.
  5. Referral (Hänvisning): När du har nöjda kunder är målet att uppmuntra dem att hänvisa andra till din produkt eller tjänst. Detta kan leda till organisk tillväxt genom mun-till-mun-marknadsföring.
  6. Resurrection (Återuppståndelse): Vissa kunder kan förlora intresset eller sluta använda din produkt. Återuppståndelse handlar om att försöka återengagera och återvinna dessa kunder.

AAARRR-modellen hjälper företag att visualisera och analysera kundresans olika faser och identifiera områden där förbättringar kan göras för att öka användarbasen och intäkterna. Det är en användbar ram för att utveckla och optimera marknadsföringsstrategier och produktfunktioner.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: