ROAS är en förkortning som står för ”Return on Ad Spend,” vilket på svenska kan översättas som ”Avkastning på reklamkostnad.” ROAS är en viktig nyckelmetrik inom digital marknadsföring och annonskampanjer som används för att mäta hur effektivt en reklamkampanj genererar intäkter i förhållande till de pengar som spenderats på annonserna.

ROAS uttrycks vanligtvis som en siffra eller en procentandel och mäts genom att jämföra reklamkampanjens totala intäkter med dess kostnader. ROAS ger insikter i hur mycket intäkt varje spenderad reklamkrona genererar. En ROAS-siffra på 1,0 eller 100% innebär att kampanjen genererade intäkter som var lika med de totala kostnaderna. En ROAS-siffra över 1,0 indikerar en lönsam kampanj, medan en ROAS-siffra under 1,0 indikerar att kampanjen inte har varit lönsam.

Formeln för att beräkna ROAS:

ROAS = Totala intäkter från annonsering / Totala kostnader för annonsering

Exempel: Om en företag spenderade 1 000 kr på en reklamkampanj och genererade 5 000 kr i intäkter från den kampanjen skulle ROAS vara 5,0 eller 500%.

ROAS är en viktig måttstock eftersom den hjälper annonsörer att förstå om deras annonsering är lönsam och om de får tillbaka mer pengar än de investerar. En ROAS-siffra över 1,0 indikerar att för varje spenderad reklamkrona får företaget mer än en krona i intäkter tillbaka. Det är därför en viktig faktor att överväga vid beslut om budget, målgruppsinriktning och optimering av reklamkampanjer.ROAS används ofta i samband med PPC-annonsering (Pay-Per-Click), där annonsörer betalar för varje klick på deras annonser. Det är också en användbar måttstock för att mäta och jämföra resultat från olika reklamkampanjer och marknadsföringskanaler.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: