Ordlista2023-10-13T15:17:34+02:00

Boostys Ordlista

Krångliga förkortningar eller andra digitala termer som är knepigt att förstå? I Boostys ordlista får du enkla svar på knepiga frågor!

Vad är UTM?2023-10-13T13:53:32+02:00

UTM är en förkortning som står för ”Urchin Tracking Module,” även om den ibland tolkas som ”Urkund Tracking Marker.” UTM-parametrar är kodade strängar som används i webbadresser (URL:er) för att spåra och analysera källan till trafik till en webbplats eller en specifik webbsida. Dessa parametrar används ofta i digital marknadsföring och webbanalys för att mäta effektiviteten av olika marknadsföringskampanjer, länkar och källor.

UTM-parametrar innehåller information om hur besökare kom till en viss webbplats eller webbsida.

Fem huvudkomponenter i UTM-parametrar:

 1. Kampanj (Campaign): Detta fält beskriver namnet på kampanjen eller marknadsföringsinitiativet som genererade trafiken. Till exempel kan det vara namnet på en e-postkampanj, en social media-annonskampanj eller en bannerannons.
 2. Källa (Source): Säger var trafiken kommer ifrån, som till exempel Google, Facebook, Twitter eller en specifik webbplats.
 3. Medium: Medium beskriver typen av trafikkälla. Till exempel kan det vara e-post, social media, cpc (cost-per-click) annonser, organisk sökning eller något annat.
 4. Innehåll (Content): Detta är ett valfritt fält som används för att ytterligare specificera länkar eller annonser inom samma kampanj och källa. Det kan vara användbart för att skilja mellan olika annonser inom samma källa och kampanj.
 5. Term: Term-fältet används ofta för att spåra specifika sökord eller sökfraser i PPC-annonsering (Pay-Per-Click).

Här är ett exempel på hur en URL med UTM-parametrar kan se ut:

https://www.boosty.se/page?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=summer_sale&utm_content=ad_1&utm_term=sale

När en besökare klickar på en länk med UTM-parametrar, registreras informationen i webbanalysverktyget. Det ger marknadsförare och webbanalytiker möjlighet att spåra vilka kampanjer, källor och medier som genererar trafik och konverteringar på webbplatsen. Detta ger insikter som hjälper till att mäta och förbättra marknadsföringsinsatserna och optimera annonseringsbudgeten. Populära webbanalysverktyg som Google Analytics ger användarna möjlighet att enkelt spåra UTM-parametrar och analysera resultat.

Vad är en spindel i webbsammanhang?2023-10-13T13:51:44+02:00

I webbsammanhang, hänvisar termen ”spindel” (även känd som en ”webbspindel” eller ”webbrobot”) till en datorprogram eller en skript som används av sökmotorer som Google, Bing, och Yahoo för att automatiskt indexera webbsidor på internet. Dessa program kallas ofta ”spindlar” eftersom de ”kryper” genom webben och samlar information från olika webbplatser.

Här är några viktiga aspekter av webbspindlar:

 1. Indexering: Webbplatser på internet är extremt omfattande, och det är omöjligt för människor att manuellt uppdatera en sökmotorindex med alla webbsidor som finns. Spindlar används för att automatiskt söka igenom webben, identifiera nya och uppdaterade webbsidor samt samla in information från dessa sidor.
 2. Länkföljning: Spindlar följer länkar från en webbplats till en annan, vilket gör att de kan utforska och indexera flera sidor i en enda ”krypning”. De följer länkar på webbsidor och skapar en karta över hur webbplatser är sammanlänkade.
 3. Datainsamling: Spindlar samlar olika data från webbsidor, inklusive textinnehåll, titlar, meta-beskrivningar, bilder, länkar, och mycket mer. Denna information används för att skapa sökmotorindex och för att bestämma hur relevanta webbplatser är för specifika sökfrågor.
 4. Frekvens och prioritering: Sökmotorer använder algoritmer för att bestämma hur ofta och hur noggrant de ska krypa igenom olika webbplatser. De kan prioritera webbplatser med hög auktoritet och relevanta innehåll.
 5. Robot.txt: Webbsidans ägare kan använda ”robot.txt”-filen för att styra och begränsa vilka delar av sin webbplats som spindlar har tillgång till. Detta kan användas för att skydda känslig information eller för att rikta spindlar till specifika delar av webbplatsen.

När spindlar har indexerat webbsidor, kan sökmotorer använda denna information för att leverera relevanta sökresultat till användare som utför sökningar. Således är spindlar en viktig del av hur sökmotorer fungerar och hur människor hittar information på internet.

Vad är SEO?2023-10-13T13:50:05+02:00

SEO står för ”Search Engine Optimization,” vilket på svenska kan översättas som ”Sökmotoroptimering.” SEO är en digital marknadsföringsstrategi och en metod för att förbättra synligheten och placeringen av en webbplats i de organiska (icke-betalda) sökresultaten på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo.

Syftet med SEO är att optimera en webbplats och dess innehåll för att rangordnas högre i sökresultaten när användare söker efter specifika sökord eller fraser. Genom att uppnå bättre placeringar i sökresultaten kan en webbplats locka mer organisk trafik från användare som aktivt letar efter information, produkter eller tjänster.

Några av de viktigaste aspekterna av SEO inkluderar:

 1. Sökordsforskning: Identifiera vilka sökord och fraser som är relevanta för din webbplats och din målgrupp. Detta innebär att förstå vad användare söker efter och vilka termer som är viktiga för din bransch.
 2. Optimering av sidor: Anpassa webbplatsens sidor och innehåll för att inkludera relevanta sökord. Detta innebär att skriva kvalitetsinnehåll, använda sökorden på rätt sätt i sidans rubriker och text samt förbättra webbplatsens tekniska prestanda.
 3. Länkbyggande: Skapa en portfölj av högkvalitativa länkar från andra webbplatser till din egen. Dessa inkommande länkar hjälper till att öka din webbplats auktoritet och placering i sökresultaten.
 4. Teknisk SEO: Optimera tekniska aspekter av din webbplats, inklusive laddningstider, mobilsömlöshet och säkerhetsprotokoll.
 5. Lokal SEO: Om din verksamhet riktar sig till en lokal målgrupp, är det viktigt att optimera din webbplats för lokal sökning, inklusive att upprätta och upprätthålla en konsistent närvaro på platser som Google My Business.
 6. Användarupplevelse: SEO innebär också att skapa en positiv användarupplevelse genom att förbättra webbplatsens användarvänlighet, navigering och innehållsorganisation.

SEO är en pågående process eftersom sökmotoralgoritmer ständigt uppdateras och konkurrensen för sökordsrankningar är intensiv. Företag och webbplatsägare måste arbeta kontinuerligt med att övervaka, mäta och justera sin SEO-strategi för att behålla eller förbättra sin placering i sökresultaten. En framgångsrik SEO-strategi kan öka webbplatsens synlighet, locka relevant trafik och leda till ökad konvertering och affärsframgång.

Vad är SEM?2023-10-13T13:49:07+02:00

SEM står för ”Search Engine Marketing,” vilket på svenska kan översättas som ”Sökmotormarknadsföring.” SEM är en digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att öka synligheten och driva trafik till webbplatser genom betalda annonser på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Syftet med SEM är att exponera webbplatser och deras innehåll för användare när de söker efter specifika sökord och fraser på dessa sökmotorer.

SEM inkluderar vanligtvis två huvudkomponenter:

 1. PPC (Pay-Per-Click-annonsering): Detta är den mest kända delen av SEM. Annonsörer skapar annonser som är kopplade till specifika sökord och betalar för varje klick på dessa annonser. När en användare söker efter ett sökord som är relevant för annonsören, kan annonserna visas i sökmotorresultaten eller på andra plattformar och nätverk som stöder PPC-annonsering. Annonsören betalar endast när någon klickar på annonsen. Google Ads är ett av de mest populära verktygen för att skapa och hantera PPC-annonser.
 2. SEO (Search Engine Optimization): Även om SEO är en separat strategi, är det en viktig komplettering till SEM. SEO handlar om att optimera en webbplats och dess innehåll för att förbättra dess organiska synlighet i sökmotorresultaten. Medan PPC ger omedelbar synlighet genom betalda annonser, strävar SEO efter att förbättra en webbplatsens placering i de organiska (icke-betalda) sökresultaten genom att optimera faktorer som sökordsanvändning, innehållskvalitet och teknisk webbplatsstruktur.

SEM är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra produkter, tjänster och webbplatser online eftersom det riktar in sig på användare som aktivt söker efter specifik information eller lösningar. Företag och annonsörer använder SEM för att nå en bred målgrupp och att driva trafik som är mer benägen att konvertera, eftersom de redan har visat intresse genom sina sökningar. SEM ger också möjligheten att exakt mäta avkastningen på investeringen (ROI) eftersom annonsörerna bara betalar när någon klickar på deras annonser.

 

Vad är SaaS?2023-10-13T13:47:53+02:00

SaaS är en förkortning som står för ”Software as a Service,” vilket på svenska kan översättas som ”Mjukvara som en Tjänst.” SaaS är en distribueringsmodell för programvara där programvara tillhandahålls som en tjänst via internet. Istället för att användare måste ladda ner och installera programvaran på sina egna datorer eller servrar, kan de enkelt komma åt och använda programvaran online, ofta via en webbläsare.

Några nyckelkännetecken för SaaS:

 1. Tillgänglighet via molnet: SaaS-tillämpningar är värdade på molnserverar som kan nås över internet. Användare kan ansluta till programvaran när som helst och var som helst med en internetanslutning.
 2. Mjukvaruuppdateringar och underhåll: Leverantören av SaaS-programvaran är ansvarig för att uppdatera och underhålla programvaran, inklusive säkerhetsuppdateringar och prestandaoptimeringar. Användarna behöver inte oroa sig för att installera eller hantera uppdateringar själva.
 3. Abonnemangsbaserad fakturering: SaaS-tjänster debiteras oftast på abonnemangsbasis, där användare betalar en regelbunden prenumerationsavgift för att använda programvaran. Detta kan vara månadsvis, årligen eller i en annan tidsram.
 4. Skalbarhet: SaaS-programvara kan enkelt skalas upp eller ner beroende på användarens behov. Företag kan lägga till eller ta bort användare och funktioner enkelt.
 5. Delad resursanvändning: Eftersom programvaran är värd i molnet, delar flera användare samma resurser. Detta gör det kostnadseffektivt och miljövänligt, men det innebär också att prestandan kan påverkas om många användare använder tjänsten samtidigt.

SaaS-tillämpningar täcker en bred skala av användningsområden, inklusive kundhantering (CRM), ekonomihantering, projektledning, kommunikation och samarbete, e-handel och många andra. Kända exempel på SaaS-tjänster inkluderar Salesforce (CRM), Microsoft 365 (tidigare Office 365), Google Workspace (tidigare G Suite), Dropbox (filhantering) och många fler.

Fördelarna med SaaS inkluderar enkel tillgänglighet, automatiska uppdateringar och minskad behov av IT-underhåll. Det är särskilt populärt inom småföretag och stora organisationer som vill minska IT-kostnader och fokusera på sina kärnverksamheter istället för att hantera och underhålla programvara och infrastruktur.

Vad är ROI?2023-10-13T13:45:42+02:00

ROI står för ”Return on Investment,” vilket på svenska kan översättas som ”Avkastning på Investering.” ROI är en viktig nyckelmetrik som används för att bedöma och utvärdera lönsamheten eller avkastningen av en investering eller en affärsinsats. Det används i olika sammanhang, inklusive finans, marknadsföring, och företagsledning, för att bestämma om en investering är värd det och om den genererar tillräcklig avkastning för att rättfärdiga kostnaden.

Formeln för att beräkna ROI:

ROI = (Nettoavkastning av investeringen / Kostnad för investeringen) x 100%

 • ”Nettoavkastning” refererar till den totala intäkten som genererats från investeringen minus de kostnader som är direkt relaterade till investeringen.
 • ”Kostnad för investeringen” inkluderar alla kostnader och utgifter som är kopplade till att genomföra investeringen.

ROI uttrycks vanligtvis som en procentandel eller ett decimaltal. En positiv ROI innebär att investeringen har genererat mer intäkter än den kostade, vilket indikerar lönsamhet. En ROI på 0% innebär att investeringen har återgett precis vad den kostade, medan en negativ ROI indikerar en förlust.

ROI används för att fatta beslut om olika typer av investeringar, inklusive:

 1. Marknadsföringsinvesteringar: Marknadsföringskampanjer och reklamutgifter utvärderas genom att beräkna ROI för att avgöra om kampanjen var framgångsrik och om den genererade mer intäkter än vad den kostade.
 2. Kapitalinvesteringar: Företag kan använda ROI för att bedöma fördelarna och riskerna med att investera i tillgångar som maskiner, fastigheter eller teknologi.
 3. Investeringsportföljer: Investerare använder ROI för att mäta prestationen av sina investeringar i aktier, obligationer, fastigheter och andra finansiella tillgångar.
 4. Projektbedömning: Projektledare och företagsledare kan använda ROI för att bestämma om det är värt att genomföra olika projekt inom organisationen.

ROI är en användbar metrik för att prioritera investeringar och optimera resursanvändningen. Det hjälper investerare och beslutsfattare att ta välgrundade beslut genom att kvantifiera lönsamheten och avkastningen av olika möjligheter. Det är viktigt att komma ihåg att ROI är en relativ måttstock och bör jämföras med branschstandarder och interna mål för att få en fullständig bild av investeringens prestation.

Vad innebär ROAS?2023-10-13T13:44:36+02:00

ROAS är en förkortning som står för ”Return on Ad Spend,” vilket på svenska kan översättas som ”Avkastning på reklamkostnad.” ROAS är en viktig nyckelmetrik inom digital marknadsföring och annonskampanjer som används för att mäta hur effektivt en reklamkampanj genererar intäkter i förhållande till de pengar som spenderats på annonserna.

ROAS uttrycks vanligtvis som en siffra eller en procentandel och mäts genom att jämföra reklamkampanjens totala intäkter med dess kostnader. ROAS ger insikter i hur mycket intäkt varje spenderad reklamkrona genererar. En ROAS-siffra på 1,0 eller 100% innebär att kampanjen genererade intäkter som var lika med de totala kostnaderna. En ROAS-siffra över 1,0 indikerar en lönsam kampanj, medan en ROAS-siffra under 1,0 indikerar att kampanjen inte har varit lönsam.

Formeln för att beräkna ROAS:

ROAS = Totala intäkter från annonsering / Totala kostnader för annonsering

Exempel: Om en företag spenderade 1 000 kr på en reklamkampanj och genererade 5 000 kr i intäkter från den kampanjen skulle ROAS vara 5,0 eller 500%.

ROAS är en viktig måttstock eftersom den hjälper annonsörer att förstå om deras annonsering är lönsam och om de får tillbaka mer pengar än de investerar. En ROAS-siffra över 1,0 indikerar att för varje spenderad reklamkrona får företaget mer än en krona i intäkter tillbaka. Det är därför en viktig faktor att överväga vid beslut om budget, målgruppsinriktning och optimering av reklamkampanjer.ROAS används ofta i samband med PPC-annonsering (Pay-Per-Click), där annonsörer betalar för varje klick på deras annonser. Det är också en användbar måttstock för att mäta och jämföra resultat från olika reklamkampanjer och marknadsföringskanaler.

Vad är PPC?2023-10-13T13:43:10+02:00

PPC står för ”Pay-Per-Click,” vilket på svenska kan översättas som ”Betala Per Klick.” PPC är en form av internetbaserad marknadsföring där annonsörer betalar en avgift varje gång en användare klickar på deras annons. Dessa annonser visas på olika digitala plattformar, inklusive sökmotorer, sociala medier, webbplatser och appar. PPC-annonsering är en populär metod för att driva trafik till webbplatser och öka synligheten för produkter och tjänster online.

Några viktiga aspekter av PPC-annonsering:

 1. Sökmotorannonsering: I PPC-annonsering på sökmotorer, som Google Ads, Bing Ads och Yahoo Gemini, betalar annonsörer för att deras annonser ska visas när användare söker efter specifika sökord eller fraser. Annonsörer anger de sökord som är relevanta för deras företag, och när användare söker efter dessa ord, visas annonsen i sökresultaten. Avgiften debiteras endast när någon faktiskt klickar på annonsen.
 2. Sociala medieannonsering: På plattformar som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn kan företag använda PPC-annonsering för att nå sina målgrupper med annonser. De kan målinrikta annonser baserat på demografi, intressen och beteende och betala endast när någon klickar på annonsen eller vid andra interaktionsmål.
 3. Displayannonsering: PPC-annonsering på webbplatser och appar gör det möjligt för annonsörer att visa visuella annonser på olika platser online. Avgiften kan vara baserad på antingen klick (CPC) eller visningar (CPM).
 4. Shoppingannonser: E-handelsföretag använder ofta PPC-annonsering för att marknadsföra sina produkter på e-handelsplattformar och sökmotorresultatsidor. Dessa annonser visar produktbilder, priser och andra detaljer och länkar direkt till produktsidor.
 5. Videoreklam: På plattformar som YouTube kan annonsörer använda PPC för att marknadsföra sina videor och betala per klick på videon.

Fördelarna med PPC-annonsering inkluderar möjligheten att snabbt driva trafik till webbplatser, målgruppsinriktning för att nå specifika användare, och möjligheten att mäta och justera annonser baserat på resultat i realtid. Det är också en kostnadseffektiv metod eftersom du betalar endast när någon faktiskt interagerar med din annons.

För att lyckas med PPC-annonsering krävs dock noggrann planering, optimering och övervakning av kampanjer, samt en förståelse för målgruppen och nyckelord som är relevanta för din verksamhet. Därför är det vanligt att företag och marknadsförare samarbetar med PPC-experter som Boosty för att uppnå bästa resultat.

Vad är en North Star Metric?2023-10-13T13:41:29+02:00

Vad är en North Star Metric?? En ”North Star Metric” är en enskilt nyckeltal som ett företag eller en organisation identifierar och fokuserar på som den viktigaste mätaren för sin framgång. Det är en central prestationsindikator som används för att mäta och driva tillväxt och framsteg mot de övergripande målen.

Termen ”North Star Metric” härstammar från navigation, där norra stjärnan historiskt sett har använts som en konstant referenspunkt för att rikta sig och navigera. På samma sätt fungerar en North Star Metric som en konstant guide som hjälper företag att fokusera på det som är mest betydelsefullt för deras framgång.

När man väljer en North Star Metric är det viktigt att den är:

 1. Kritisk för framgång: North Star Metric bör vara tätt kopplad till företagets övergripande mål och strategi. Den ska direkt påverka företagets förmåga att växa och blomstra.
 2. Mätbar: Metricen bör vara mätbar och kvantifierbar så att företaget kan följa sin prestation över tid.
 3. Förståelig: Det är viktigt att hela organisationen kan förstå och relatera till North Star Metric, så att alla kan arbeta mot samma mål.
 4. Påverkbar: Metricen bör vara något som företaget faktiskt kan påverka och förbättra genom sina handlingar och insatser.
 5. Långsiktig: North Star Metric fokuserar på långsiktig framgång snarare än kortsiktiga vinster.

Exempel på North Star Metrics

North Star Metrics kan variera beroende på företagets bransch och mål, men några vanliga exempel inkluderar:

 • Antal aktiva användare
 • Månadlig återkommande intäkter (MRR)
 • Kundernas livstidsvärde (LTV)
 • Antal genomförda transaktioner
 • Användarengagemang (till exempel tid spenderad på en webbplats)
 • NPS (Net Promoter Score) som mäter kundlojalitet och nöjdhet

Genom att fokusera på en North Star Metric kan företag skapa en enhetlig inriktning och riktningskänsla inom organisationen och se till att alla strävar mot samma mål. Det är en användbar metod för att rikta och optimera företagets strategi och resurser för att uppnå långsiktig framgång.

 

Vad är MA – Marketing automation?2023-10-13T13:38:40+02:00

Marketing automation, eller marknadsföringsautomatisering på svenska, är en teknik och strategi som används inom marknadsföring och försäljning för att automatisera upprepade uppgifter och processer. Syftet med marketing automation är att förbättra effektiviteten, minska manuella arbetsbörder och ge mer relevant kommunikation till målgruppen. Det används ofta för att följa upp och hantera kundrelationer genom hela kundens livscykel.

Några viktiga komponenter och användningsområden för marketing automation:

 1. E-postmarknadsföring: Marketing automation används för att skapa, schemalägga och skicka e-postmeddelanden till målgruppen. Det inkluderar att skicka välkomstmeddelanden, följa upp med kundsegment, leverera personaliserade erbjudanden och kampanjer, och hantera prenumerationer.
 2. Leadgenerering och kvalificering: Genom att använda automatiserade formulär och kampanjer kan företag samla in kontaktinformation och identifiera intresserade leads. Marketing automation kan också användas för att kvalificera leads baserat på beteende och intresse.
 3. Nurturing av leads: Automatiserade workflows kan användas för att skapa och leverera innehåll som är anpassat till varje lead beroende på var de är i köpbeslutprocessen. Detta hjälper till att bygga och bibehålla relationer med leads och öka konverteringsgraden.
 4. Segmentering: Marketing automation gör det möjligt att segmentera kundlistor och målgrupper baserat på olika faktorer, inklusive beteende, demografiska data och intressen. Detta leder till mer riktad och relevant kommunikation.
 5. Rapportering och analys: Marketing automationplattformar erbjuder rapporter och analyser av kampanjprestation, konverteringsgrad och engagemangsnivåer. Detta ger insikter som hjälper företagen att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras.
 6. Integrering med andra system: Marketing automationverktyg kan integreras med andra system, som Customer Relationship Management (CRM) och e-handelsplattformar, för att skapa en helhetsbild av kundinteraktioner och beteende.

Marketing automation används främst för att automatisera processer inom marknadsföring och försäljning, men det har även fördelar för kundtjänst och kundvård. Genom att tillhandahålla mer personlig och relevant kommunikation kan företag förbättra kundupplevelsen och bygga lojalitet.

Det finns flera leverantörer som erbjuder marketing automationplattformar, inklusive HubSpot, Marketo, Pardot (en del av Salesforce), och många andra. Valet av plattform beror ofta på företagets specifika behov och budget.

Läs ett kundcase här där Boosty hjälpte ett snabbväxande SaaS-bolag med att byta Marketing automation från Lime CRM till Hubspot.

Vad är LTV?2023-10-13T13:35:55+02:00

LTV är en förkortning som står för ”Lifetime Value,” vilket på svenska kan översättas som ”Kundens livstidsvärde” eller ”Kundens totala värde.” LTV är en viktig ekonomisk och marknadsföringsmetrik som används för att bedöma den potentiella värdet av en kund under hela deras relation med ett företag.

LTV innebär att man tittar på hur mycket en enskild kund genererar i intäkter för ett företag under hela deras kundrelation. Det inkluderar alla köp, återkommande köp och eventuella uppsäljningar eller korsförsäljningar. LTV är särskilt viktigt för företag som arbetar med prenumerationsmodeller, e-handel eller långvariga kundrelationer, eftersom det hjälper företagen att räkna ut hur mycket de kan förvänta sig att tjäna på en genomsnittlig kund över tid.

För att beräkna LTV behöver du vanligtvis följande data:

 1. Genomsnittlig intäkt per kund (ofta kallat ARPU, Average Revenue Per User).
 2. Genomsnittlig tid som en kund förblir kund (vanligtvis mätt i månader eller år).
 3. Genomsnittlig bruttovinstmarginal per kund.

Formeln för att beräkna LTV är följande:

LTV = ARPU x Genomsnittlig kundlivslängd

Detta ger en grundläggande uppskattning av kundens livstidsvärde. Det är viktigt att notera att LTV är en dynamisk siffra och kan variera beroende på olika faktorer, inklusive hur företaget hanterar kundrelationer och kundlojalitet.

För företag är LTV en viktig faktor för att fatta strategiska beslut om marknadsföring, kundförvärv och kundbevarande. Om LTV är högt kan företaget vara villigt att investera mer i att förvärva nya kunder, medan ett lågt LTV kan indikera behovet av att förbättra kundbevarande och lojalitet. LTV kan också användas för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsstrategier och kampanjer samt att prioritera resurser och ansträngningar på kunder som har potential att bli mer lönsamma över tiden.

Vad är en landing page?2023-10-13T13:33:59+02:00

En landing page, eller på svenska en ”målsida,” är en separat webbsida som skapats med ett specifikt syfte: att leda besökare till att utföra en önskad åtgärd eller konvertering. Landing pages används främst inom digital marknadsföring och annonsering för att öka konverteringseffektiviteten och samla in värdefull information om besökare.

Här är några av de vanligaste användningarna för landing pages:

 1. Leadgenerering: En vanlig användning av landing pages är att samla in kontaktinformation från besökare, såsom deras namn, e-postadress, och telefonnummer. Detta görs ofta genom att erbjuda något i utbyte, till exempel en e-bok, en rabattkod, ett nyhetsbrev eller ett webbinarium. Besökaren fyller i ett formulär på landing pagen och blir en ”lead” som företaget kan följa upp.
 2. Produktpresentation: Landing pages används för att marknadsföra specifika produkter eller tjänster. Besökarna kan lära sig mer om produkten, dess funktioner och fördelar, och sedan slutföra ett köp eller begära mer information.
 3. Evenemangsregistrering: Om ett företag eller organisation håller ett evenemang, som en konferens, ett seminarium eller en webbkonferens, kan en landing page användas för att låta deltagare registrera sig och erhålla all nödvändig information om evenemanget.
 4. Kampanj- och erbjudandepresentation: Under en tidsbegränsad kampanj eller specialerbjudande kan en landing page användas för att marknadsföra och informera besökare om erbjudandet. Besökarna uppmanas att utnyttja erbjudandet genom att utföra en önskad handling, till exempel att göra ett köp.
 5. Applikation eller ansökningsformulär: För företag eller organisationer som rekryterar personal eller tar emot ansökningar, kan en landing page användas för att låta besökare fylla i ansökningsformulär online.

Nyckeln till en effektiv landing page är att den ska vara tydlig, övertygande och fokuserad på att uppmuntra besökare att utföra önskade åtgärder. Det bör inte ha onödiga distraktioner och bör vara anpassad till det specifika syftet för att maximera konverteringsgraden. Dessutom är testning och optimering av landing pages en viktig del av att förbättra deras prestanda över tid.

Vad är IM – Inbound Marketing?2023-10-13T13:28:41+02:00

Inbound marketing är en marknadsföringsmetodik som fokuserar på att locka, engagera och förföra potentiella kunder genom relevant och värdefullt innehåll istället för att störa dem med traditionell reklam. Inbound marketing bygger på tanken att om företaget levererar värdefull information som löser problem och svarar på frågor för målgruppen, kommer det att dra till sig intresserade prospekter och bygga starka och långsiktiga kundrelationer.

Här är några nyckelkomponenter av inbound marketing:

 1. Innehållsproduktion: Företag skapar högkvalitativt och relevant innehåll som svarar på målgruppens frågor, ger värdefulla insikter och erbjuder lösningar på deras problem. Detta innehåll kan vara blogginlägg, artiklar, videor, e-böcker, infografik och mer.
 2. Sökmotoroptimering (SEO): Genom att optimera sitt innehåll för sökmotorer kan företag öka synligheten i sökresultaten och locka organisk trafik från personer som söker information relaterad till företagets bransch eller produkter.
 3. Sociala medier: Inbound marketing inkluderar aktiv användning av sociala medier för att sprida innehåll och interagera med målgruppen. Företag kan använda sociala plattformar som Facebook, Twitter, LinkedIn och andra för att dela sitt innehåll och skapa samtal med potentiella kunder.
 4. Leadgenerering: Genom att erbjuda värdefulla resurser, såsom e-böcker eller webbinarier, kan företag samla in kontaktinformation från prospekter som är intresserade av deras innehåll.
 5. Marketing automation: För att effektivt hantera leads och kundrelationer kan företag använda marketing automation-plattformar för att skicka automatiserade e-postmeddelanden, segmentera målgrupper och spåra interaktioner.
 6. Förvandla leads till kunder: Genom att bygga relationer med leads och förse dem med relevant innehåll under hela köpbeslutprocessen, kan företag öka chanserna att leads konverterar till betalande kunder.
 7. Analys och optimering: Inbound marketing kräver att företag noggrant analyserar prestationen av sitt innehåll och sina kampanjer för att göra nödvändiga justeringar och optimera sin strategi över tid.

Inbound marketing är en mer kundcentrerad metod jämfört med traditionell utgående marknadsföring, som inkluderar metoder som kall samtal, direktreklam och köpt reklamutrymme. Genom att leverera värdefullt innehåll som intresserar och engagerar målgruppen kan företag bygga förtroende och skapa lojala kunder. Det är en strategi som är särskilt effektiv i den digitala tidsåldern, där konsumenter har större kontroll över vilken information de konsumerar och hur de väljer att interagera med företag.

Vad innebär en Growth Process?2023-10-13T13:27:19+02:00

En ”growth process” (tillväxtprocess på svenska) är en strategisk och systematisk metod som används av företag och organisationer för att planera, implementera och övervaka åtgärder som syftar till att öka företagets lönsamhet, kundbas, marknadsandel eller andra viktiga mål. Growth processen är ofta inriktad på att generera och hantera tillväxt inom företaget, särskilt när det kommer till försäljning, marknadsföring och kundtillfredsställelse. Den inkluderar vanligtvis följande steg:

 1. Analys och utvärdering: I det första steget identifierar företaget sina nuvarande prestationer och utmaningar. Det kan innebära att man utvärderar marknadsandelar, kundtillfredsställelse, konkurrenssituation och andra relevanta faktorer.
 2. Målformulering: Företaget sätter specifika och mätbara mål för tillväxt. Dessa mål kan vara relaterade till ökad försäljning, ökad kundbas, högre marknadsandelar eller andra nyckeltal.
 3. Strategiutveckling: Baserat på analyser och målsättning utvecklar företaget en tillväxtstrategi. Detta kan inkludera att identifiera nya marknader, förbättra produkter eller tjänster, öka marknadsföringsansträngningar, eller annat som är relevant för tillväxten.
 4. Genomförande: Företaget implementerar strategin genom att vidta åtgärder som är avsedda att uppnå de fastställda målen. Det kan innefatta att ändra affärsprocesser, lansera nya produkter, förbättra marknadsföring eller försäljning och andra åtgärder.
 5. Mätning och övervakning: Under hela processen är det viktigt att kontinuerligt mäta och övervaka resultaten för att försäkra sig om att målen är på väg att uppfyllas. Det kan kräva användning av olika nyckeltal och analysverktyg.
 6. Optimering: Baserat på resultaten från övervakningen gör företaget justeringar i sin strategi och genomförande för att optimera resultat och effektivitet.
 7. Skalning: När framgångar uppnåtts i små skala, överväger företaget att skala upp sina tillväxtåtgärder för att uppnå större resultat.

Growth processen kan variera beroende på företagets bransch, mål och strategi, men det är en grundläggande metodik för att systematiskt hantera och driva tillväxt. Den används ofta inom områden som tillväxtmarknadsföring, tillväxtstrategi och företagsutveckling för att uppnå långsiktig framgång och hållbar tillväxt.

Vad är GA4?2023-10-13T13:25:36+02:00

GA4 är en förkortning för ”Google Analytics 4,” och det är den senaste versionen av Google Analytics, den välkända webbanalystjänsten som tillhandahålls av Google. GA4 är en betydande uppdatering och förbättring av föregående versioner av Google Analytics, inklusive Universal Analytics.

Några viktiga egenskaper och förändringar som kännetecknar GA4:

 1. Händelsecentrerad spårning: GA4 använder en händelsecentrerad modell för spårning, vilket innebär att det fokuserar på att spåra användarens händelser och interaktioner på webbplatsen. Det ger mer flexibilitet och detaljrikedom i hur händelser och konverteringar kan spåras.
 2. Bättre integrering med appar: GA4 är utformad för att fungera sömlöst för att spåra användarbeteende både på webbplatser och mobilappar. Det gör att du kan få en helhetsbild av användarinteraktioner över olika plattformar.
 3. Förbättrad dataskydd och dataprivatesskydd: GA4 har inbyggda funktioner som är utformade för att hjälpa användare att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsföreskrifter. Det ger användare mer kontroll över sina data och ger bättre dataskydd.
 4. Användaröversikter (User ID): GA4 tillåter användare att spåra enskilda användare över olika enheter och sessioner, vilket ger en mer sammanhängande bild av användarbeteende över tid.
 5. Evenemangshantering: GA4 har ett mer avancerat evenemangshanteringssystem som gör det enklare att anpassa och spåra specifika händelser på webbplatsen.
 6. Förutsägelse och analys med maskininlärning: GA4 inkluderar maskininlärning för att generera insikter och förutsägelser om användarbeteende och konverteringar.
 7. Nya rapporter och användaröversikter: GA4 innehåller flera nya rapporter och användaröversikter som ger mer djupgående insikter i användarbeteende.
 8. Ökad fokus på användar-ID och målgruppsbyggande: GA4 främjar byggande av anpassade målgrupper baserat på användarbeteende och identifiering av värdefulla målgrupper för marknadsföring.

Eftersom GA4 är den senaste versionen av Google Analytics rekommenderas användare att överväga att uppgradera till den nya plattformen för att dra nytta av dess avancerade funktioner och bättre dataskyddsfunktioner. Google har framhävt att GA4 kommer att vara huvudfokus för framtida utveckling och innovation inom Google Analytics.

Vad är GA?2023-10-13T13:24:25+02:00

Beroende på sammanhanget kan ”GA” ha olika betydelser, men inom den digitala marknadsföringsvärlden är det vanligaste att det avser ”Google Analytics,” en viktig webbanalystjänst. Nedan i detta inlägg hittar ni två alternativa betydelser!

Google Analytics är en omfattande webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Den används av webbplatsägare, marknadsförare och företag för att spåra och analysera webbplatsbesökares beteende och interaktioner på en webbplats. Google Analytics erbjuder detaljerad insikt i hur användare når en webbplats, hur de beter sig när de är där, och hur de konverterar (till exempel gör ett köp eller fyller i ett kontaktformulär).

Några av de huvudsakliga funktionerna och fördelarna med Google Analytics:

 1. Besökarstatistik: Google Analytics spårar antalet besök på en webbplats, sidvisningar, sidhastighet, avvisningsfrekvens (bounces), och genomsnittlig tid på sidan.
 2. Källa och medium: Det ger information om var trafiken kommer ifrån. Det kan inkludera organisk sökning, betald sökning, sociala medier, hänvisning från andra webbplatser, direkttrafik och mer.
 3. Konverteringsspårning: Google Analytics gör det möjligt att mäta konverteringar, vilket kan vara olika mål som att göra ett köp, fylla i ett formulär eller registrera sig.
 4. E-handelsanalys: För e-handelswebbplatser erbjuder Google Analytics funktioner för att spåra produktförsäljning, intäkter, produktprestanda och kundens köpprocess.
 5. Anpassad rapportering: Du kan skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler för att övervaka specifika nyckeltal och mål som är relevanta för din verksamhet.
 6. Mobilanalys: Google Analytics erbjuder insikter i hur användare interagerar med webbplatsen från olika typer av enheter, inklusive mobila enheter och surfplattor.
 7. Demografisk och intressebaserad information: Du kan få information om ålder, kön, intressen och geografiska data om dina användare.
 8. E-postspårning: Google Analytics kan integreras med e-postmarknadsföringsplattformar för att spåra hur användare reagerar på e-postkampanjer.

Google Analytics är en kraftfull och kostnadseffektiv lösning för att förstå och optimera webbplatsens prestation och användarupplevelse. Det hjälper företag att fatta datadrivna beslut och förbättra sin digitala närvaro genom att använda insikter som samlats in från användarbeteende. Det är en viktig komponent i digital marknadsföring och webbanalys

Här är två mindre vanliga betydelser av GA:

 1. General Assembly (GA): General Assembly är en global utbildningsorganisation som erbjuder kurser och utbildning inom områden som webbutveckling, datavetenskap, digital marknadsföring och andra teknikrelaterade ämnen. GA har kontor i flera städer runt om i världen och erbjuder både fysiska och onlinekurser.
 2. Gibberish Algorithm (GA): Inom datavetenskap kan GA också stå för ”Gibberish Algorithm,” vilket syftar på en algoritm eller en bit kod som inte har någon meningsfull funktion eller syfte och producerar obegriplig data.

 

Vad är E-mail marketing?2023-10-13T13:21:21+02:00

Email marketing, eller e-postmarknadsföring på svenska, är en digital marknadsföringsstrategi som involverar användningen av e-post för att kommunicera med potentiella kunder och befintliga kunder. Syftet med email marketing är att bygga relationer med målgruppen, främja varumärket, informera om produkter eller tjänster, och öka försäljningen eller konverteringar. Det är en kostnadseffektiv och direkt kommunikationskanal som kan anpassas och målinriktas för olika målgrupper och syften.

Här är några viktiga aspekter av email marketing:

 1. Målgrupp och målinriktning: Email marketing tillåter företag att skicka meddelanden till specifika målgrupper baserat på kundens preferenser, köpbeteende och andra faktorer. Detta gör det möjligt att skapa skräddarsydda och relevanta meddelanden.
 2. Nyhetsbrev och kampanjer: Företag kan använda email marketing för att skicka regelbundna nyhetsbrev som innehåller information, erbjudanden och branschrelaterade nyheter. Dessutom kan de skapa kampanjer och riktade meddelanden för att främja produkter eller tjänster.
 3. Automatisering: Många email marketingplattformar erbjuder automatiserade funktioner som gör det möjligt att skicka meddelanden baserat på användarens beteende. Det kan inkludera välkomstmeddelanden, födelsedagskampanjer, övergivna kundvagnsmeddelanden och mer.
 4. Analys och mätning: Företag kan spåra och mäta resultatet av sina email marketingkampanjer, inklusive öppningsgrad, klickfrekvens, konverteringsgrad och avprenumerationsfrekvens. Detta gör det möjligt att utvärdera kampanjens effektivitet och göra nödvändiga justeringar.
 5. Användarvärde: En framgångsrik email marketingstrategi fokuserar på att leverera värdefullt innehåll till prenumeranterna. Det kan inkludera tips, guider, produktinformation eller annan relevant information som engagerar och intresserar målgruppen.
 6. E-postlisthantering: Det är viktigt att hantera e-postlistor på ett etiskt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler, som GDPR inom EU. Detta inkluderar att ge prenumeranter möjlighet att avanmäla sig och att respektera deras integritet.

Email marketing är en mångsidig marknadsföringskanal som kan användas av företag i olika branscher och storlekar. Genom att använda rätt strategi och verktyg kan företag skapa meningsfulla relationer med sina kunder och påverka deras köpbeteende.

Vad är CTA?2023-10-13T13:20:30+02:00

CTA är en förkortning för ”Call to Action,” vilket på svenska kan översättas som ”Handlingsanrop” eller ”Handlingsuppmaning.” Inom marknadsföring och webbdesign är CTA en viktig komponent som används för att uppmana besökare att utföra en specifik önskad handling, såsom att klicka på en knapp, fylla i en formulär, prenumerera på en nyhetsbrev, ladda ner en fil eller göra ett köp.

CTA-element är vanligtvis utformade för att vara iögonfallande och tydliga så att de lockar besökarnas uppmärksamhet och väcker deras intresse för att vidta åtgärden. De kan vara placerade på webbplatser, i e-postmeddelanden, i annonser och på sociala medieplattformar.

Här är några exempel på vanliga CTA-uttryck:

 1. ”Köp nu”
 2. ”Registrera dig här”
 3. ”Ladda ner gratis”
 4. ”Börja din kostnadsfria provperiod”
 5. ”Kontakta oss”
 6. ”Få mer information”
 7. ”Prenumerera nu”
 8. ”Boka din tid”
 9. ”Dela detta”
 10. ”Klicka här för att komma igång”

Effektiva CTA:er är utformade för att vara tydliga, konkreta och direkt kopplade till det syfte som önskas uppnå. De bör vara anpassade till målgruppen och vara placerade strategiskt på webbplatsen eller i annonskampanjen för att uppmuntra önskade handlingar.

CTA är en viktig komponent inom konverteringsoptimering och används för att leda besökare genom köpprocesser, generera leads, samla in kontaktinformation och uppmuntra interaktion. Genom att använda effektiva CTA:er kan marknadsförare öka konverteringsgraden och effektiviteten av sina kampanjer.

Gillade du detta inlägg? Kontakta oss nu – eller dela inlägget på Linkedin!

Vad är CRO?2023-10-13T13:18:15+02:00

CRO står för ”Conversion Rate Optimization,” vilket på svenska kan översättas som ”konverteringsoptimering.” CRO är en process och metodik inom digital marknadsföring och webbutveckling som syftar till att öka andelen webbplatsbesökare som genomför önskade åtgärder eller konverteringar, såsom att göra ett köp, fylla i en formulär eller prenumerera på nyhetsbrev.

Sju steg i konverteringsoptimering

CRO fokuserar på att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden genom att testa och optimera olika element på en webbplats, inklusive design, innehåll, användarflöde och call-to-action-knappar. Processen innebär vanligtvis följande steg:

 1. Datainsamling och analys: Först samlar man in data om webbplatsens prestation och användarbeteende med hjälp av verktyg som webbanalys, användarinspelningar och användarundersökningar.
 2. Identifiera flaskhalsar och utmaningar: Baserat på dataanalysen identifierar man varför användare inte konverterar som förväntat. Det kan vara problem som dålig sidhastighet, en komplicerad kassaprocess eller bristfälliga call-to-action-element.
 3. Hypoteser och testplan: Man utvecklar hypoteser om hur man kan förbättra webbplatsens konverteringsgrad och skapar en testplan för att testa dessa hypoteser. Testen kan vara A/B-test, multivariata tester eller andra metoder.
 4. Test och optimering: Man genomför testen genom att ändra webbplatsens element och mäter hur dessa förändringar påverkar konverteringsgraden. Testen pågår under en bestämd tidsperiod för att samla in tillräcklig data.
 5. Analys av testresultat: Efter testperioden analyserar man resultaten för att fastställa vilka förändringar som har haft en positiv inverkan på konverteringsgraden.
 6. Implementering av förbättringar: Baserat på testresultaten implementerar man de förändringar som visat sig vara mest effektiva i att öka konverteringsgraden.
 7. Upprepning och kontinuerlig optimering: CRO är en kontinuerlig process. Man upprepar steg 1-6 regelbundet och fortsätter att optimera webbplatsen för att uppnå högre konverteringsgrad och bättre användarupplevelse.

CRO är viktigt eftersom det hjälper företag och webbplatsägare att få mer värde från sin befintliga webbtrafik. Genom att öka konverteringsgraden kan man öka intäkterna, förbättra ROI på marknadsföringskampanjer och ge användarna en bättre upplevelse på webbplatsen. Det är en strategi som kombinerar dataanalys, användartester och ständig förbättring för att optimera webbplatser för att bättre möta användarnas behov och mål.

Vad är CRM?2023-10-13T13:16:42+02:00

CRM är en förkortning för ”Customer Relationship Management,” vilket på svenska översätts till ”Kundrelationshantering.” Det är både en strategi och en uppsättning teknologier och verktyg som används för att hantera, analysera och interagera med kunder och kundinformation på ett organiserat sätt. CRM-system hjälper företag att förbättra sin kundservice, öka kundlojalitet och driva försäljning.

Här är några nyckelaspekter av CRM:

 1. Kunddatahantering: CRM-system samlar in, lagrar och hanterar kundinformation, inklusive kontaktuppgifter, köphistorik, interaktioner, preferenser och mer. Detta gör det möjligt att ha en omfattande bild av varje kund.
 2. Kundinteraktioner: CRM-system hjälper företag att spåra och registrera varje interaktion med kunder, oavsett om det är via e-post, telefon, sociala medier eller personliga möten. Det gör det lättare att följa upp och hantera kundförfrågningar och problem.
 3. Försäljningshantering: Många CRM-system innehåller funktioner för att hantera försäljningsprocessen, inklusive att spåra potentiella kunder, hantera försäljningsmöjligheter och mäta försäljningsresultat.
 4. Marknadsföring och kampanjer: CRM-system kan användas för att planera och genomföra marknadsföringskampanjer, spåra resultat och analysera kundrespons.
 5. Kundsupport och service: CRM-system underlättar kundsupport genom att spåra ärenden och kundfrågor samt möjliggör snabb och effektiv kundtjänst.
 6. Analyser och rapportering: CRM-system genererar rapporter och analyser av kunddata, vilket hjälper företag att förstå kundbeteende och identifiera trender.
 7. Automatisering och effektivisering: CRM-system automatiserar många uppgifter, såsom att skicka automatiserade e-postmeddelanden, påminnelser och att tilldela försäljningsmöjligheter till säljteam.
 8. Anpassad kundhantering: Genom att använda CRM kan företag skapa mer skräddarsydda och personliga upplevelser för sina kunder.

CRM är användbart inom olika branscher och företag i olika storlekar. Det hjälper organisationer att bygga starka och långsiktiga relationer med sina kunder, förbättra kundlojalitet och öka försäljningen genom bättre förståelse av kundbeteende och behov. CRM är både en strategisk inriktning på att fokusera på kundrelationer och de teknologiska verktyg som stöder denna inriktning.

Vad är CPM?2023-10-13T13:13:10+02:00

CPM är en förkortning för ”Cost Per Mille,” vilket betyder ”Kostnad per tusen” på svenska. CPM är ett nyckeltal inom digital marknadsföring som används för att mäta kostnaden för att visa en annons 1 000 gånger. CPM är en vanlig betalningsmodell inom annonsering på webbplatser, appar och andra digitala plattformar där annonsutrymme säljs baserat på tusentals visningar.

För att beräkna CPM används följande formel:

CPM = (Total kostnad för kampanjen eller annonsen / Antal visningar) *1000

CPM mäts i den valuta som används för att betala för annonserna, som vanligtvis är dollar eller euro. CPM är särskilt vanligt inom displayannonsering och bannerannonsering på webbplatser och appar.

CPM-annonsering passar främst för annonsörer som vill öka varumärkesexponering och medvetenhet snarare än att driva direkt klick eller konverteringar. Annonsörer betalar för visningar snarare än för klick eller konverteringar, så det är särskilt användbart när målet är att nå en stor publik och öka synligheten.

CPM kan också användas för att jämföra kostnaden för annonsutrymme på olika webbplatser eller plattformar. Genom att jämföra CPM-värden kan annonsörer bedöma kostnaden för att nå sin målgrupp på olika platser och fatta beslut om var de ska investera sina annonseringsresurser.

I allmänhet är CPM en användbar betalningsmodell för att mäta kostnaden för att exponera en annons för en stor publik, men det kan vara mindre relevant om målet är att driva specifika åtgärder som klick eller konverteringar. För dessa syften används ofta andra betalningsmodeller som Cost Per Click (CPC) eller Cost Per Acquisition (CPA).

Vad är CPC?2023-10-13T13:09:57+02:00

CPC är en förkortning för ”Cost Per Click,” vilket kan översättas till svenska som ”Kostnad per klick.” CPC är ett nyckeltal inom digital marknadsföring och annonsering som används för att mäta kostnaden för varje enskilt klick på en annons eller en länk. CPC är en vanlig betalningsmodell som används i annonsnätverk och plattformar som Google Ads och Facebook Ads.

För att beräkna CPC används följande formel:

CPC= Total kostnad för kampanjen eller annonsen​ / Totalt antal klick på annonsen eller länken

CPC mäts i den valuta som används för att betala för annonskampanjen, till exempel dollar eller euro. Det är ett viktigt nyckeltal för annonsörer eftersom det hjälper dem att förstå hur mycket varje enskilt klick kostar och att mäta effektiviteten av deras annonskampanjer.

CPC används ofta tillsammans med andra nyckeltal som Click-Through Rate (CTR), som mäter andelen användare som klickar på en annons i förhållande till antalet visningar. Ett högt CPC i kombination med en låg CTR kan indikera att annonsen är dyr och inte så effektiv i att locka användare att klicka på den.

För att optimera CPC och annonskampanjer strävar annonsörer vanligtvis efter att minska kostnaderna per klick och samtidigt förbättra kvaliteten och relevansen av sina annonser. Detta kan inkludera att använda relevant sökord, optimerad annonstext och en väl anpassad målgrupp för att öka chansen att användare kommer att klicka på annonsen.

Vad är CPA?2023-10-13T13:07:29+02:00

CPA är en förkortning för ”Cost Per Acquisition,” vilket kan översättas som ”Kostnad per förvärv” på svenska. Det är ett nyckeltal inom marknadsföring och reklam som används för att mäta kostnaden för att förvärva en ny kund eller användare. CPA mäter hur mycket det kostar att få en önskad konvertering, vilket kan vara en registrering, ett köp, en nedladdning eller någon annan handling som är viktig för en affärsmodell.

Hur beräknar man CPA?

För att beräkna CPA, används följande formel:

CPA= Total kostnad för marknadsföring eller reklam / Antal förvärvade kunder eller konverteringar

CPA är uttryckt i den valuta som används för att mäta marknadsföringskostnaderna (till exempel dollar, euro eller annan valuta). Det är ett viktigt nyckeltal för marknadsförare och annonsörer, eftersom det hjälper dem att utvärdera effektiviteten av sina marknadsföringskampanjer och kan användas för att fatta beslut om budgetallokering och marknadsföringsstrategi.

Låga CPA-värden indikerar att det är relativt billigt att förvärva nya kunder, medan höga CPA-värden indikerar att förvärvet är dyrt. Målet är vanligtvis att minska CPA så mycket som möjligt samtidigt som man bibehåller kvaliteten på de förvärvade kunderna.

CPA är också nära kopplat till andra nyckeltal inom marknadsföring, som Return on Investment (ROI), där man jämför de kostnader som krävs för att förvärva kunder med de intäkter de genererar för att bedöma lönsamheten av marknadsföringsinsatserna.

Vad är churn rate?2023-10-13T13:04:46+02:00

Churn rate, på svenska ibland kallat ”kundtapp,” är ett nyckeltal inom affärs- och kundförvaltning som används för att mäta hur snabbt eller i vilken takt en företag förlorar sina kunder eller användare över en given tidsperiod. Churn rate är särskilt viktigt inom tjänste- och prenumerationsbaserade företag, men det kan tillämpas inom olika branscher och affärsmodeller.

Beräkna churn rate

För att beräkna churn rate används följande formel:

Totalt antal kunder vid början av perioden
Churn rate uttrycks vanligtvis som en procentandel. Ju högre churn rate, desto snabbare förlorar företaget sina kunder, och det kan vara ett tecken på problem inom företaget, som kundnöjdhet eller kvalitet på tjänsten.

Churn rate är viktigt av flera skäl:

 1. Ekonomisk påverkan: Att förlora kunder kan ha en direkt inverkan på företagets intäkter och lönsamhet, särskilt om det är dyrt att skaffa nya kunder. Minskad churn kan bidra till att öka kundbasen och behålla intäkter.
 2. Kundnöjdhet och lojalitet: En hög churn rate kan indikera att kunderna inte är nöjda med produkten eller tjänsten. Att minska churn kräver ofta att man förbättrar kundnöjdheten och lojaliteten.
 3. Tillväxt: För att växa behöver företag inte bara attrahera nya kunder utan också behålla de befintliga. Att minska churn kan hjälpa till att upprätthålla en stabil kundbas.
 4. Kundlivstidsvärde (CLV): Churn rate är kopplad till kundlivstidsvärdet. Genom att sänka churn rate kan du öka kundens livstidsvärde och därmed öka den totala intäkten som varje kund genererar under sin tid som kund.

För att hantera churn rate effektivt måste företag förstå varför kunder lämnar och vidta åtgärder för att minska kundtapp. Detta kan innebära att man förbättrar produkter eller tjänster, erbjuder bättre kundsupport, eller implementerar strategier för att öka kundlojalitet och engagemang.

Vad är CAC?2023-10-13T13:00:07+02:00

CAC är en förkortning för ”Customer Acquisition Cost,” vilket på svenska kan översättas som ”Kundanskaffningskostnad.” Det är en viktig nyckeltal inom affärs- och marknadsföringsvärlden som används för att mäta hur mycket det kostar att förvärva en ny kund.

För att beräkna CAC, behöver du ta hänsyn till alla kostnader som är direkt kopplade till att attrahera och konvertera en ny kund. Dessa kostnader kan inkludera:

 1. Marknadsföringskostnader: Alla utgifter som är kopplade till marknadsföringsaktiviteter som annonsering, sociala medier, innehållsproduktion och liknande.
 2. Försäljningskostnader: Kostnader relaterade till försäljningsprocessen, inklusive löner för säljpersonal, provisioner, försäljningsverktyg och liknande.
 3. Kampanjkostnader: Eventuella specifika kampanjkostnader som skapats för att locka nya kunder.
 4. Teknik- och programvarukostnader: Om du använder programvara eller teknik för att driva dina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, inklusive dessa kostnader.
 5. Kundsupportkostnader: Kostnader för att stödja och betjäna nya kunder.

CAC är en viktig parameter eftersom det hjälper företag att förstå hur mycket de måste investera för att förvärva nya kunder och hur lång tid det tar att återhämta dessa investeringar genom kundens livstidsvärde (CLV). CLV är det totala värde som en kund genererar under hela sin tid som kund hos företaget.

För att utvärdera effektiviteten av dina marknadsförings- och försäljningsinsatser är det vanligt att jämföra CAC med CLV. Om CAC är betydligt lägre än CLV är det en indikation på en lönsam kundanskaffningsprocess. Å andra sidan, om CAC är högre än CLV kan det innebära att företaget investerar för mycket i kundanskaffning jämfört med det värde kunderna genererar över tiden. Detta kan hjälpa företaget att fatta beslut om hur man bäst kan allokera sina resurser för att förbättra lönsamheten.

Vad är attribution?2023-10-13T12:56:10+02:00

Attribution inom marknadsföring och reklam refererar till processen att bestämma vilka marknadsföringskanaler, kampanjer eller interaktioner som bidragit till en önskad konvertering eller handling från en användare. Syftet med attribution är att försöka förstå vilka marknadsföringsinsatser som har haft mest inverkan på att driva en önskad handling, till exempel ett köp, en nedladdning eller en registrering. Här är några viktiga aspekter av attribution:

 1. Attributionsmodeller: Det finns olika attributionsmodeller som används för att fördela värde till olika marknadsföringskanaler eller touchpoints längs kundresan. Några vanliga attributionsmodeller inkluderar ”sista klicket” (den sista interaktionen innan konvertering), ”första klicket” (den första interaktionen som inledde kundresan), ”linjär” (jämna värden till varje touchpoint) och ”positionsbaserad” (ger mer värde till starten och slutet av resan).
 2. Multikanal-attribution: I många fall interagerar användare med flera marknadsföringskanaler eller touchpoints innan de konverterar. Multikanal-attribution syftar till att fördela värde rättvist över alla relevanta touchpoints som har påverkat konverteringen.
 3. Data och analytik: För att utföra attribution behövs ofta avancerad dataspårning och analysverktyg. Detta kan inkludera spårning av klick, visningar, konverteringsspårning och uppföljning av användaraktivitet över olika enheter och sessioner.
 4. Utmaningar och komplexitet: Attribution kan vara komplicerad eftersom det sällan finns en enkel kausal koppling mellan en enskild marknadsföringsinteraktion och en konvertering. Olika attributionsmodeller kan ge olika resultat, och det är inte alltid lätt att fastställa vilken modell som är mest lämplig.
 5. Optimering av marknadsföring: Genom att använda attributionsdata kan marknadsförare optimera sina kampanjer och allokera sina budgetar mer effektivt. De kan fokusera på de kanaler och aktiviteter som har visat sig vara mest inverkande på konverteringar.

Attribution är en viktig komponent inom digital marknadsföring och hjälper marknadsförare att förstå kundresan och hur olika marknadsföringsinsatser samverkar för att driva resultat. Det är också viktigt för att fördela budgetar och resurser på ett sätt som ger bäst möjliga avkastning på investeringen (ROI).

Vad är API?2023-10-13T12:54:48+02:00

API står för ”Application Programming Interface” och är en uppsättning regler och protokoll som tillåter olika programvara och system att kommunicera och interagera med varandra. API fungerar som en mellanhand som gör det möjligt för olika applikationer att begära och utbyta data eller tjänster. Här är några nyckelaspekter av API:

 1. Kommunikation mellan program: API gör det möjligt för program att prata med varandra. Det kan vara två delar av samma program eller två oberoende program. Till exempel, en mobilapp kan använda ett API för att hämta data från en webbserver.
 2. Standardiserade protokoll: API följer vanligtvis standardiserade protokoll och specifikationer för att se till att kommunikationen är effektiv och förutsägbar. Exempel på sådana protokoll inkluderar HTTP (för webb-API:er) och REST (Representational State Transfer).
 3. Dataåtkomst och funktionalitet: API ger användare möjlighet att få åtkomst till data och funktionalitet som tillhandahålls av en annan programvara eller tjänst. Det kan inkludera att hämta information, skicka data, utföra åtgärder eller manipulera resurser.
 4. Modulär utveckling: API främjar modulär utveckling och återanvändning av kod. Utvecklare kan använda befintliga API:er för att bygga nya applikationer eller integrera befintliga system på ett effektivt sätt.
 5. Säkerhet och behörigheter: API kan ha inbyggda säkerhetslager och kräva autentisering och behörighetskontroller för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan få tillgång till data och tjänster.
 6. Webb-API:er: Många API:er är tillgängliga via internet och används för att möjliggöra interaktion mellan webbapplikationer och externa tjänster. Dessa kallas ofta för webb-API:er.

API är grundläggande för att skapa en mångfald av applikationer och system som kan samarbeta och utbyta data. De används i allt från sociala medieplattformar som Facebook och Twitter till betalningsgatewayer, karttjänster, molntjänster, och mycket mer. Utvecklare använder API för att bygga funktioner, integrera tjänster och skapa rik och sammanhängande programvara.

Vad är Adwords?2023-10-13T12:53:23+02:00

Google AdWords är Googles tidigare namn för deras annonseringsplattform, som nu kallas Google Ads. Google Ads är en av de mest populära plattformarna för att köpa och hantera digitala annonser. Det ger annonsörer möjlighet att skapa och visa annonser på Googles sökmotorresultat och på andra webbplatser och appar som är en del av Googles Display-nätverk.

Här är några viktiga punkter om Google Ads (tidigare AdWords):

 1. Sökmotorannonsering: Med Google Ads kan annonsörer skapa textbaserade annonser som visas i Googles sökresultat när användare söker efter specifika söktermer. Annonsörer betalar endast när någon klickar på deras annons, vilket kallas PPC (Pay-Per-Click) annonsering.
 2. Display-nätverket: Google Ads möjliggör även visning av annonser på webbplatser och appar som ingår i Googles Display-nätverk. Dessa annonser kan vara i form av text, bild- eller videoreklam och når en bredare publik.
 3. Målgruppsinriktning: En av de kraftfulla funktionerna i Google Ads är möjligheten att rikta annonser till specifika målgrupper baserat på faktorer som söktermer, demografi, intressen och beteenden.
 4. Budgivning och budgetkontroll: Annonsörer kan ange sina budgetar och buda på sökord och annonser. De kan kontrollera hur mycket de vill spendera per dag och per kampanj.
 5. Annonsering i appar: Google Ads möjliggör annonsering i appar, vilket gör det möjligt för annonsörer att nå användare i mobilapplikationer.
 6. Resultatmätning och analys: Google Ads erbjuder omfattande verktyg för att mäta och analysera annonsernas prestation, inklusive klickfrekvens, konverteringsgrad och ROI (Return on Investment).
 7. Annonsering på YouTube: Annonsörer kan också använda Google Ads för att skapa och visa videoreklam på YouTube.

Google Ads är en viktig kanal för företag som vill marknadsföra sina produkter och tjänster online och nå potentiella kunder. Det ger möjlighet att nå en stor och målinriktad publik och effektivt mäta resultat.

Vad är ABM?2023-10-13T12:51:16+02:00

ABM står för ”Account-Based Marketing” (kontobaserad marknadsföring) och är en strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att rikta sig mot specifika företag eller konton istället för breda målgrupper. I ABM skräddarsyr marknadsförare och säljteam sina kampanjer och budskap för att passa de unika behoven och målen hos de utvalda kontona. Här är några viktiga aspekter av ABM:

 1. Identifiering av målkonton: I ABM börjar processen med att identifiera och välja de konton eller företag som man vill nå. Detta baseras ofta på faktorer som företagets storlek, bransch, geografisk plats och andra kriterier.
 2. Skräddarsydda kampanjer och budskap: Istället för att använda en generell marknadsföringsstrategi anpassar marknadsförare och säljteam sina kampanjer och budskap för varje specifikt konto. Detta kan innebära att man skapar personliga meddelanden och erbjudanden som är direkt relevanta för målkontot.
 3. Tätt samarbete mellan marknadsföring och försäljning: ABM kräver ett nära samarbete mellan marknadsföring och försäljning för att säkerställa att de målkonton som valts är rätt och för att optimera kampanjerna och försäljningsinsatserna.
 4. Mätning och utvärdering: ABM fokuserar på att mäta och utvärdera resultat på kontonivå. Det innebär att man tittar på hur väl kampanjerna presterar för varje specifikt konto och gör anpassningar vid behov.
 5. Relationsskapande: ABM är ofta inriktad på att bygga starka och långsiktiga relationer med nyckelpersoner på målkontona. Detta kan innebära att man arbetar med kontinuerlig kommunikation och engagemang.

ABM är särskilt effektivt inom B2B-marknadsföring där företag ofta har en begränsad mängd potentiella kunder som är av hög värde. Genom att fokusera på specifika konton kan man öka chanserna att konvertera dem till kunder och bygga långsiktiga och lönsamma relationer.

Vad innebär forkortningen AAARRR?2023-10-13T12:49:32+02:00

Förkortningen ”AAARRR” representerar en enkel modell för att beskriva och analysera en kundresas faser inom ramen för digital marknadsföring och försäljning. Denna modell används ofta inom tillväxtmarknadsföring och produktutveckling för att förstå och förbättra hur kunder engageras och konverteras. Varje bokstav i ”AAARRR” representerar en specifik fas i kundresan:

 1. Acquisition (Fånga): Denna fas handlar om att locka uppmärksamheten hos potentiella kunder och få dem att upptäcka din produkt eller tjänst. Det kan inkludera metoder som annonsering, sökmotoroptimering (SEO), sociala medier och innehållsmarknadsföring.
 2. Activation (Aktivering): När en potentiell kund har kommit i kontakt med din produkt eller tjänst, är målet att aktivera dem. Det kan betyda att de skapar ett konto, deltar i en demonstration, laddar ner en app eller utför någon annan åtgärd som visar att de är intresserade av vad du erbjuder.
 3. Retention (Bevarande): Denna fas handlar om att hålla kunderna engagerade och nöjda med din produkt eller tjänst över tid. Återkommande köp, användning av funktioner och positiva erfarenheter hjälper till att bevara kunderna.
 4. Revenue (Intäkt): Målet är att öka intäkterna genom att konvertera aktiverade kunder till betalande kunder eller att öka försäljningen från befintliga kunder genom uppsäljning och korsförsäljning.
 5. Referral (Hänvisning): När du har nöjda kunder är målet att uppmuntra dem att hänvisa andra till din produkt eller tjänst. Detta kan leda till organisk tillväxt genom mun-till-mun-marknadsföring.
 6. Resurrection (Återuppståndelse): Vissa kunder kan förlora intresset eller sluta använda din produkt. Återuppståndelse handlar om att försöka återengagera och återvinna dessa kunder.

AAARRR-modellen hjälper företag att visualisera och analysera kundresans olika faser och identifiera områden där förbättringar kan göras för att öka användarbasen och intäkterna. Det är en användbar ram för att utveckla och optimera marknadsföringsstrategier och produktfunktioner.

Vad betyder A/B testing?2023-10-13T12:47:58+02:00

A/B-testning (även kallad split testning) är en metod inom marknadsföring och webbutveckling för att jämföra två olika versioner av en webbsida, e-postkampanj eller annat marknadsföringsmaterial för att avgöra vilken som presterar bäst. Denna metod används för att förbättra användarupplevelsen, öka konverteringsgraden, och optimera resultat inom digital marknadsföring. Här är en översikt av vad A/B-testning innebär:

 1. Två versioner: I ett A/B-test skapar du två versioner av en webbsida, e-postmeddelande eller annat marknadsföringsmaterial. Dessa versioner är nästan identiska, men de har en specifik variation som du vill testa. Det kan vara en ändring i rubrik, bild, knappens färg, layout, eller någon annan detalj.
 2. Slumpmässig uppdelning: Besökare eller mottagare slumpmässigt uppdelas i två grupper: en grupp som ser den ursprungliga versionen (A) och en grupp som ser den variation (B) du vill testa.
 3. Mätning och analys: Under testperioden mäter du och analyserar olika användaraktiviteter och resultat, såsom klickfrekvens, konverteringsgrad, sidvisningar, eller försäljning. Syftet är att avgöra vilken version som presterar bäst och ger önskat resultat.
 4. Optimering: Baserat på resultaten av A/B-testet kan du välja att implementera den vinnande versionen som den primära versionen för att förbättra resultat och användarupplevelse. Detta kan vara en ständig process där du fortsätter att testa och optimera olika aspekter av din marknadsföring.

A/B-testning är en värdefull metod för att fatta beslut baserat på fakta och data istället för antaganden. Det hjälper marknadsförare och webbutvecklare att förstå vad som fungerar bäst för deras målgrupp och att maximera effektiviteten i sina kampanjer. Det är särskilt användbart inom digital marknadsföring och webbdesign där små ändringar kan ha betydande effekt på konverteringsgraden och prestationen av en webbsida eller kampanj.

Värt att tänka på är att du behöver ha stor trafik för att testet ska ge ett signifikant resultat. Om så inte är fallet kan en fokusgrupp eller kvalitativa tester vara mer lämpligt.

Vad betyder 404 på en webbsida?2023-10-13T12:43:20+02:00

HTTP-statuskoden ”404 Not Found” är en av de vanligaste HTTP-statuskoderna och används för att meddela att den begärda webbsidan eller resursen inte har hittats på webbservern. Här är en förklaring av vad det betyder:

 1. Sidan eller resursen saknas: Statuskoden 404 indikerar att webbservern inte kunde hitta den begärda webbsidan eller resursen på den angivna webbadressen. Detta kan bero på att sidan har tagits bort, flyttats eller aldrig har funnits på servern.
 2. Vanliga orsaker till 404-fel inkluderar stavfel i webbadressen, ändringar i webbplatsstrukturen, borttagna sidor eller att sidan har flyttats till en ny plats utan att en omdirigering har ställts in.
 3. Användbarhet och navigering: När en webbläsare mottar en 404-statuskod, visar den vanligtvis en meddelande som informerar användaren om att den begärda sidan inte kunde hittas. Det är viktigt att webbplatser ger tydliga och användbara 404-sidor för att hjälpa besökare att hitta rätt information eller navigera till andra delar av webbplatsen.
 4. SEO-implikationer: Om en webbplats har många brutna länkar som resulterar i 404-fel, kan detta påverka dess sökmotoroptimering (SEO) negativt. Det är därför det är viktigt att hantera 404-fel korrekt genom att åtgärda brutna länkar eller använda omdirigeringar om sidor har flyttats eller tagits bort.

I sammanfattning betyder HTTP-statuskoden 404 att den begärda webbsidan eller resursen inte finns tillgänglig på servern. Det är viktigt att webbplatsägare och webbutvecklare aktivt hanterar 404-fel för att förbättra användarupplevelsen och bibehålla en sund webbplatsstruktur.

 

Vad betyder 302 på en webbsida?2023-10-13T12:40:35+02:00

HTTP-statuskoden ”302 Found” är en av de HTTP-statuskoder som används av webbservrar för att kommunicera med webbläsare och andra klienter. När en webbsida returnerar HTTP-statuskoden 302 till en webbläsare, betyder det att den begärda resursen har temporärt flyttats till en annan webbadress (URL). Här är en förklaring av vad det betyder:

 1. Tillfällig omdirigering: Statuskoden 302 indikerar att den begärda resursen har flyttats temporärt till en annan plats. Detta är till skillnad från statuskoden ”301 Moved Permanently”, som används för permanenta omdirigeringar.
 2. Klienten (till exempel en webbläsare) ska använda den nya webbadressen endast under denna session eller tillfälligt. Den ursprungliga webbadressen kommer fortfarande att vara giltig.
 3. Används ofta för inloggning och sessionshantering: 302-omdirigeringar används ibland för att styra webbläsare under inloggningssessioner. Till exempel, när du loggar in på en webbplats, kan du omdirigeras till en inloggningssida med statuskoden 302, och efter inloggningen skickas du tillbaka till den ursprungliga sidan.
 4. Sökmotoroptimering: 302-omdirigeringar används inte för permanenta ändringar av webbadresser, och de påverkar inte sökmotoroptimering (SEO) på samma sätt som 301-omdirigeringar. Sökmotorer kommer att fortsätta att indexera den ursprungliga webbadressen.

I praktiken innebär statuskoden 302 att den begärda resursen finns någon annanstans tillfälligt och att webbläsaren bör använda den nya webbadressen endast under den aktuella sessionen eller tillfälligt. Om det är en permanent ändring, bör statuskoden 301 användas istället.

Vad betyder 301 på en webbsida?2023-10-13T12:39:12+02:00

HTTP-statuskoden ”301 Moved Permanently” är en av de många statuskoder som används av webbservrar för att kommunicera med webbläsare och andra klienter. När en webbsida returnerar HTTP-statuskoden 301 till en webbläsare, innebär det att sidan har flyttats permanent till en ny webbadress (URL). Här är en förklaring av vad det betyder:

 1. Permanent omdirigering: Statuskoden 301 indikerar att webbsidan har flyttats permanent till en ny plats. Detta är till skillnad från statuskoden ”302 Found”, som används för tillfälliga omdirigeringar.
 2. Uppdatera bokmärken: När en webbsida använder en 301-omdirigering bör webbläsaren uppdatera sina bokmärken och länkar till den gamla webbadressen för att peka på den nya adressen.
 3. Sökmotoroptimering: 301-omdirigeringar är viktiga för sökmotoroptimering (SEO) eftersom de meddelar sökmotorer som Google att sidan har flyttats permanent. Sökrobotar kommer att börja indexera den nya webbadressen istället för den gamla.
 4. Bevarande av sökresultat: Genom att använda 301-omdirigeringar kan webbplatsägare se till att befintliga sökresultat på sökmotorer fortsätter att leda till rätt sida, även om webbadressen har ändrats.

I praktiken betyder HTTP-statuskoden 301 att den gamla webbadressen har lagts ned och ersatts av den nya. Det är viktigt att använda den korrekta statuskoden beroende på om en omdirigering är permanent eller tillfällig, eftersom det påverkar hur webbläsare och sökmotorer hanterar webbadressen.

Låt mig hjälpa er optimera kundresan

Ring mig 070 – 77 33 070