Att genomföra en upphandling av en byrå kan vara en komplex och utmanande process. Oavsett om det handlar om att anlita en reklambyrå, en marknadsföringsbyrå eller en webbyrå finns det vanliga misstag som man bör undvika. Här är några av dem:

Sex vanliga misstag när man upphandlar byrå

  1. Otillräcklig förberedelse: Ett vanligt misstag är att inte lägga tillräckligt med tid och resurser på att förbereda upphandlingen. Det är viktigt att tydligt definiera behoven och målen med projektet samt att skapa en detaljerad kravspecifikation. Utan en gedigen förberedelse ökar risken för att man inte får de resultat man önskar.
  2. Felaktig urvalsprocess: Att ha en rättvis och transparent urvalsprocess är avgörande för att hitta rätt byrå. Ett vanligt misstag är att enbart basera beslutet på lägsta pris, istället för att utvärdera kompetens, erfarenhet och tidigare arbeten. Att skapa en noggrann urvalsprocess som tar hänsyn till olika faktorer kan hjälpa till att minimera risken för felaktiga val.
  3. Bristande kommunikation: Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik upphandling. Det är viktigt att tydligt och kontinuerligt kommunicera med de involverade parterna, både internt och externt. Att inte tydligt förklara förväntningar, krav och deadlines kan leda till missförstånd och förseningar.
  4. Ignorera referenser och tidigare arbete: En vanlig fallgrop är att inte undersöka en byrås referenser eller att inte noga granska deras tidigare arbete. Genom att kontakta tidigare kunder och titta på deras portfölj kan man få en bättre uppfattning om byråns kompetens och förmåga att leverera resultat.
  5. Försumma att upprätta avtal: Att inte ha ett skriftligt avtal kan vara ödesdigert. Ett avtal bör tydligt ange projektets omfattning, tidplan, betalningsvillkor och ansvarsfördelning. Att försumma detta steg kan leda till oklarheter och tvister längre fram.
  6. Bristfällig uppföljning: När upphandlingen väl är genomförd är det viktigt att ha en strukturerad uppföljning av arbetet. Att inte regelbundet utvärdera och kommunicera med byrån kan leda till att man inte får det förväntade resultatet eller att eventuella problem inte upptäcks i tid.

För att undvika dessa vanliga misstag är det viktigt att vara noggrann och väl förberedd genom hela upphandlingsprocessen. Att investera tid och resurser i en korrekt genomförd upphandling kan bidra till att man hittar rätt byrå som kan leverera de önskade resultaten.

Publicerat den maj 11th, 2023 / Kategorier : Byråval /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: