Vad är en North Star Metric?? En ”North Star Metric” är en enskilt nyckeltal som ett företag eller en organisation identifierar och fokuserar på som den viktigaste mätaren för sin framgång. Det är en central prestationsindikator som används för att mäta och driva tillväxt och framsteg mot de övergripande målen.

Termen ”North Star Metric” härstammar från navigation, där norra stjärnan historiskt sett har använts som en konstant referenspunkt för att rikta sig och navigera. På samma sätt fungerar en North Star Metric som en konstant guide som hjälper företag att fokusera på det som är mest betydelsefullt för deras framgång.

När man väljer en North Star Metric är det viktigt att den är:

 1. Kritisk för framgång: North Star Metric bör vara tätt kopplad till företagets övergripande mål och strategi. Den ska direkt påverka företagets förmåga att växa och blomstra.
 2. Mätbar: Metricen bör vara mätbar och kvantifierbar så att företaget kan följa sin prestation över tid.
 3. Förståelig: Det är viktigt att hela organisationen kan förstå och relatera till North Star Metric, så att alla kan arbeta mot samma mål.
 4. Påverkbar: Metricen bör vara något som företaget faktiskt kan påverka och förbättra genom sina handlingar och insatser.
 5. Långsiktig: North Star Metric fokuserar på långsiktig framgång snarare än kortsiktiga vinster.

Exempel på North Star Metrics

North Star Metrics kan variera beroende på företagets bransch och mål, men några vanliga exempel inkluderar:

 • Antal aktiva användare
 • Månadlig återkommande intäkter (MRR)
 • Kundernas livstidsvärde (LTV)
 • Antal genomförda transaktioner
 • Användarengagemang (till exempel tid spenderad på en webbplats)
 • NPS (Net Promoter Score) som mäter kundlojalitet och nöjdhet

Genom att fokusera på en North Star Metric kan företag skapa en enhetlig inriktning och riktningskänsla inom organisationen och se till att alla strävar mot samma mål. Det är en användbar metod för att rikta och optimera företagets strategi och resurser för att uppnå långsiktig framgång.

 

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: