HTTP-statuskoden ”302 Found” är en av de HTTP-statuskoder som används av webbservrar för att kommunicera med webbläsare och andra klienter. När en webbsida returnerar HTTP-statuskoden 302 till en webbläsare, betyder det att den begärda resursen har temporärt flyttats till en annan webbadress (URL). Här är en förklaring av vad det betyder:

  1. Tillfällig omdirigering: Statuskoden 302 indikerar att den begärda resursen har flyttats temporärt till en annan plats. Detta är till skillnad från statuskoden ”301 Moved Permanently”, som används för permanenta omdirigeringar.
  2. Klienten (till exempel en webbläsare) ska använda den nya webbadressen endast under denna session eller tillfälligt. Den ursprungliga webbadressen kommer fortfarande att vara giltig.
  3. Används ofta för inloggning och sessionshantering: 302-omdirigeringar används ibland för att styra webbläsare under inloggningssessioner. Till exempel, när du loggar in på en webbplats, kan du omdirigeras till en inloggningssida med statuskoden 302, och efter inloggningen skickas du tillbaka till den ursprungliga sidan.
  4. Sökmotoroptimering: 302-omdirigeringar används inte för permanenta ändringar av webbadresser, och de påverkar inte sökmotoroptimering (SEO) på samma sätt som 301-omdirigeringar. Sökmotorer kommer att fortsätta att indexera den ursprungliga webbadressen.

I praktiken innebär statuskoden 302 att den begärda resursen finns någon annanstans tillfälligt och att webbläsaren bör använda den nya webbadressen endast under den aktuella sessionen eller tillfälligt. Om det är en permanent ändring, bör statuskoden 301 användas istället.

Publicerat den oktober 13th, 2023 / Kategorier : /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: